PAT

O Plan de Acción Titorial deste Mestrado da comezo cando se inicia a preinscrición na titulación. Nun primeiro momento ten como destinatarios os que se preinscriban ou queiran preinscribirse e unha vez iniciado o curso limítase ao alumnado matriculado. Os seus obxectivos son ofrecer información, formación e orientación personalizada a nivel académico, socio-profesional e administrativo, así como orientar o alumnado na súa vida académica ao longo do curso. As accións programadas para o presente curso académico son as seguintes (para máis información picar nos títulos)

 

Plan de Acción Titorial (pdf)

Accións de orientación

Titores/as