Prezos

PREZOS PARA MESTRADO OFICIAL 2017-2018, Comunidade Autónoma de Galicia
(Decreto 68/2018, de 21 de julio, DOG Núm. 128, 05/07/2018)

Taxas matrícula:
     - Primeira matrícula: 21,61 € cada crédito (Máster completo: 60 créditos)
     - Segunda y sucesivas matrículas: 26,68 € cada crédito

Taxas de secretaría:
     - Apertura expediente: 22,31 €
     - Traslado expediente (se procede): 22,31 €
     - Tarxeta de identidade: 4,79 €
     - Seguro escolar
          <28 años: 1,12 €
          >28 anos: 8,00 €

Estudos a tempo completo (sumar trasalado de expediente, se procede)
     Total <28 anos: 1.324,82 €
     Total >28 anos: 1.331,70 €

Estudantes con título de acceso estranxeiro, sumar:
     Solicitude equivalencia estudos estranxeiros: 27,09 €

Expedición do título de Mestrado: 123,10 €
Certficación académica: 22,31 €