Prazos preinscrición e matrícula

[Ver requisitos de acceso] [Ver criterios de admisión] [Ir a Preinscrición]

 

CURSO 2019-2020 [a partir de xaneiro de 2019]

PREINSCRICIÓN ESPECIAL ALUMNADO ESTRANXEIRO COMUNITARIO E NON-COMUNITARIO

 6 plazas) [+ información aquí]

 

CURSO 2018-2019 [PRAZOS FINALIZADOS]

PREINSCRICIÓN XERAL - 25 prazas en total
(válida para todo tipo de alumnado, incluído estranxeiro)

  1. PRIMEIRO PRAZO (xuño-sullo 2018)

 • Preinscrición: do 24 de xuño ao 6 de xullo
 • Publicación listaxe provisoria de admitidos: 13 de xullo
 • Reclamacións á listaxe provisoria: do 13 ao 17 de xullo
 • Publicación listaxe definitiva de admitidos: 24 de xullo
 • Matrícula: do 25 a 31 de xullo

  2. SEGUNDO PRAZO (agosto-setembro 2018)

 • Preinscrición: do 16 ao 31 de agosto
 • Publicación listaxe provisoria de admitidos: 5 de setembro
 • Reclamacións á listaxe provisoria: do 6 ao 7 de setembro
 • Publicación listaxe definitiva de admitidos: 10 de setembro
 • Matrícula: do 11 ao 16 de setembro

  3. TERCEIRO PRAZO (setembro-outubro 2018): só se quedan vacantes.

 • Preinscrición: do 19 ao 23 de setembro
 • Publicación listaxe provisoria de admitidos: 26 de setembro
 • Reclamacións á listaxe provisoria: do 26 ao 28 de setembro
 • Publicación listaxe definitiva de admitidos: 1 de outubro
 • Matrícula: do 1 ao 5 de outubro

A documentación [+ info] da preinscrición [+ info], ou a que se aporte no prazo de reclamacións, se entregará (ou enviará por correo postal), dentro do prazo previsto, no Rexistro da Facultade:

REXISTRO - Secretaría Decanato - Facultade de CC da Educación - Campus de Elviña - 15071 A Coruña (Telf.: 88 101 4640)