Presentación

O obxectivo desta titulación é dar formación investigadora de postgrao, e nela participa o Departamento de Psicoloxía da Universidade dá Coruña. O plan de estudos consta de 60 créditos europeos e está pensado para obter o título nun curso académico (de outubro a xullo), aínda que tamén está previsto que se poida estudar a medio tempo, simultaneando os estudos co traballo, en cuxo caso a duración sería de dous cursos. Pódese optar polas especialidades de "Psicoloxía da saúde" ou de "Intervención psicolóxica en contextos educativos", as cales dan acceso aos novos programas de doutoramento, permitindo ao alumnado estender a súa formación ata a obtención do título de doutor/a. As clases son impartidas por profesorado doutor de acreditado prestixio docente e investigador, en horario de tarde para facilitar a compatibilidade coa actividade laboral. Para máis información non dubide en contactarnos.

Coa finalidade de dar a formación necesaria para o acceso á investigación a través do doutorado, o Máster en Psicoloxía Aplicada pretende afondar e ofrecer especialización en:

 • As funcións, características e limitacións dos distintos modelos teóricos da Psicoloxía.
 • As leis básicas dos distintos procesos psicolóxicos.
 • Os procesos e etapas principais do desenvolvemento psicolóxico ao longo do ciclo vital nos seus aspectos de normalidade e anormalidade.
 • Os fundamentos biolóxicos da conduta humana e das funcións psicolóxicas.
 • Os principios psicosociais do funcionamento dos grupos e das organizacións.
 • Os métodos de investigación e as técnicas de análise de datos.
 • Os distintos métodos de avaliación, diagnóstico e tratamento psicolóxico en diferentes ámbitos aplicados da Psicoloxía.

Coa mesma finalidade, tamén se busca complementar en ámbitos de actuación específicos as habilidades de:

 • Identificar as necesidades e demandas dos destinatarios nos diferentes ámbitos de aplicación e establecer as metas da actuación psicolóxica.
 • Identificar as características relevantes do comportamento dos individuos
 • Promover a saúde e a calidade de vida nos individuos, grupos, comunidades e organizacións nos distintos contextos (educativo, clínico, traballo e organizacións, comunitario, grupos), a través dos métodos propios da profesión.
 • Seleccionar e administrar técnicas e instrumentos propios e específicos da Psicoloxía.
 • Definir os obxectivos, elaborar o plan e as técnicas de intervención en función das necesidades e demandas dos destinatarios.
 • Transmitir aos destinatarios, de forma axeitada e precisa, os resultados da avaliación.
 • Elaborar informes psicolóxicos en distintos ámbitos de actuación.
 • Axustarse ás obrigas deontolóxicas da Psicoloxía.