Temáticas y direcciones asignadas

Estudante
Especialidade
Liña de investigación
Dirección TFM
Camino Santos Elena
PS
Comunicación funcional e comportamento adaptativo en persoas con trastornos do espectro autista e do desenvolvemento
Baña, Manoel
Pérez de la Fuente, Paula
IPCE
Inclusión educativa e social de persoas con TEA e trastornos del neurodesenvolvemento
Baña, Manoel
Avendaño Fraga, Mª Alejandra
IPCE
Alteracións no desenvolvemento evolutivo en nenos/as adoptados, vítimas de violencia, malos tratos, neglixencia e/ou abandono
Barca, Eduardo
Requeijo Folgueira, María I.
IPCE
Dificultades de aprendizaxe/cognitivas en nenos/ as adoptados, vítimas de violencia, malos tratos, neglixencia e/ou abandono
Barca, Eduardo
Sanjurjo Arcay, Antia
IPCE
Temática 2017-18
Clemente, Miguel
Dans Mayor, Francisco
PS
Investigación de proceso en psicoterapia
Escudero, Valentín
Pérez Calvo Cristina
IPCE
Desconexión moral, tensión e afrontamento
Espinosa, Pablo
Ruiz Félix Cinthya
PS
Medios de comunicación, violencia e comportamentos de resgo
Espinosa, Pablo
García Bértoa, Alba
IPCE
Psicoloxía positiva en contextos educativos
Freire, Carlos y
Ferradás, Mª Mar
González Rico, Pablo
IPCE
Temática 2017-18
Freire, Carlos y
Ferradás, Mª Mar
Castro Maquieira, María
IPCE
Prevención das dificultades na aprendizaxe da lectura e a escritura
González-Seijas, Rosa Mª
García Méndez, Noelia
IPCE
Intervención psicoeducativa nas dificultades na aprendizaxe da lectura e a escritura
González-Seijas, Rosa Mª
Portela Fernandez Andrea
PS
Avaliación mediante o uso de biomarcadores celulares e moleculares, dos efectos de produtos de consumo humano (fármacos, aditivos alimentarios, nanomateriais, etc.)
Laffon, Blanca
Valdiglesias, Vanessa
Antelo Álvarez, Jessica
PS
Saúde mental en coidadores de persoas dependentes
Otero, Patricia
Blanco Espinosa, Rafael
PS
Benestar emocional nos centros de traballo
Reig, Adela y
Clemente, Miguel
Brenlla Mariño Ángela
PS
Benestar emocional nos centros de traballo
Reig, Adela y
Clemente, Miguel
Rodriguez Gomez, Tania
IPCE
Temática 2017-18
Risso, Alicia
Schreck Alonso, Alejandra
IPCE
Deseño de enquisas, escalas e cuestionarios
Risso, Alicia
González Suárez, Rocío
IPCE
Estratexias de autorregulación motivacional
Rodríguez, Susana
Guerrero Jaramillo, Estefania
PS
Estratexias de autorregulación motivacional
Rodríguez, Susana
Martins Gironelli, Ludmila
IPCE
Estratexias de autorregulación motivacional
Rodríguez, Susana
Prado García, Sonia
PS
Actitudes cara á inclusión de persoas con discapacidade intelectual
Rodríguez, Susana
Cameán Bouza Alejandro
IPCE
Motivación académica
Valle, Antonio