Prazos TFM curso 2018-19

  Convocatorias
Adiantada*
(TFM cursos anteriores)
1a. oportunidade
2a. oportunidade
Asignación de temática e director/a
Curso anterior
9 novembro 2018
Fin prazo presentación de proposta en Moodle
24 xaneiro 2017
25 xaneiro 2019
Fin período avaliación materias previas
1 decembro 2018
31 maio
12 xullo
Peche de actas materias
22 decembro 2018
21 xuño
24 xullo
ALUMNADO:
Paso imprescindible previo ao informe da dirección do TFM: introdución do título do TFM na Secretaría Virtual (nos tres idiomas esixidos)
ALUMNADO:
Preinscrición da defensa do TFM
7 febreiro 2019
7 xuño
6 setembro
PROFESORADO:
Peche prazo informe director/a na secretaría virtual
18 febreiro
17 xuño
10 setembro
ALUMNADO:
Peche prazo de:
- Solicitude de defensa pública na secretaría virtual
- Subida do TFM completo (en pdf) a Moodle
- Entrega no Rexistro do centro (p +2) de catro exemplares en papel máis a documentación requirida no apartado de Procedemento
19 febreiro
18 xuño
11 setembro
Asignación e publicación do tribunal
20 febreiro
19 xuño
12 setembro
Recollida  da documentación polo/a Secretario/a do tribunal e convocatoria do acto público
21 de febreiro
20 xuño
13 setembro
Defensa pública
27-28 febreiro
1-2 julio
19-20 setembro
Remate do período de revisión de cualificacións
7 marzo
4 xullo
24 setembro
Peche actas TFM
8 marzo
5 xullo
25 setembro
 

Para máis información ver o apartado de Procedimento.

*É necesario ter matriculado novamente o TFM no curso actual.