Noticias

30/10/2018


Curso de Formación en fontes de información: 2a sesiónACTIVIDADE DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL


Data e hora:

1a. sesión: martes 23 de outubro, de 16:00 a 18:00 horas.

2a. sesión: martes 30 de outubro, de 18:00 a 20:00 horas.


Lugar: Aula Multimedia / Aula Net (andar -2), Facultade de CC da Educación.


Duración: dúas sesións de 2 horas presenciais cada unha + actividades non presenciais


Obxectivos: Orientación sobre cuestións tanto básicas (rexistro de usuarios, consulta do catálogo, préstamo) como específicas para quen se está a iniciar en tarefas de investigación (análise e definición das necesidades de información, acceso á información en liña, recursos electrónicos da biblioteca, organización e presentación da información mediante xestores de referencias bibliográficas, repositorios dixitais, ...).


Destinatarios: Alumnado do Máster / Doutoramento.


Impartido por: Mª Jesús García García (Bibliotecaria da Facultade de CC da Educación).


Responsable da actividade: Coordinadora da titulación.