Benvida

A nosa Facultade ten como unha das súas principais funcións formar o profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria, así como os profesionais da Educación Social e a Logopedia. Tamén ten unha interesante oferta de mestrados universitarios. Do noso alumnado dependerá, en boa medida, o futuro da educación, que constitúe un dereito da cidadanía que o Estado debe garantir.

LER MÁIS...

Másteres de la Facultad de Ciencias de la Educación
  • Mestrado Interuniversitario en Estudos Avanzados sobre a Comunicación, a Linguaxe a as súas Patoloxías: Ver web - Ver díptico
  • Mestrado Interuniversitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria: Ver web - Ver díptico
  • Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares (en extinción para o curso 22-23): Ver web - Ver díptico
  • Mestrado Universitario en Psicoloxia Aplicada: Ver web - Ver díptico
  • Mestrado Universitario en Psicopedagoxía: Ver web - Ver díptico
  • Mestrado Universitario en Profesorado de E.S.O. e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas: Ver web - Ver díptico