Docente

Dr. Antonio Valle Arias  

Catedrático de universidade (CAT-UN)

Departamento Psicoloxía
Área Psicoloxía evolutiva e da educación
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa (Coordinador/a)
Liñas de investigación As principais liñas de investigación céntranse no estudo das variables motivacionais, as estratexias de estudo, os deberes escolares e a aprendizaxe autorregulada. Unha desas liñas de investigación centrouse no estudo das principais variables motivacionales implicadas na aprendizaxe e, especialmente, en coñecer o tipo de perfís motivacionais que mellor caracterizan tanto aos estudantes con éxito académico como aos estudantes con dificultades de aprendizaxe nas diferentes etapas educativas, centrándonos especialmente na educación superior. Ademais, tamén se estudou en que medida a implicación motivacional e cognitiva dos estudantes relaciónase cunha aprendizaxe autorregulada. Outra liña de investigación está centrada en coñecer en que medida o feito de facer ou non facer deberes escolares inflúe na aprendizaxe e o rendemento dos estudantes, así como o poder explicativo que teñen cada unha das variables implicadas en tal relación (p.e., do alumno, do profesor, do proceso instruccional, da implicación familiar).
Palabras chave Motivación, estratexias de aprendizaze, autorregulación da aprendizaxe, deberes escolares
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0001-8160-9181 ResearcherIDA-6776-2013 Scopus57202663745
Son Catedrático de Psicoloxía Evolutiva e da Educación na Universidade da Coruña. Formo parte de varios consellos editoriais de revistas científicas (Psicothema, Revista de Psicodidáctica, Papeles del Psicólogo, Aula Abierta, European Journal of Education and Psychology, etc.) e son editor asociado da Revista de Psicología y Educación e da Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación. Son coordinador do Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa (GIPED) da Universidade da Coruña, recoñecido como grupo de potencial crecemento dentro do Programa de Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia). Este grupo tamén está integrado na Rede de Investigación RIES (Rede de Inmigración, Escola e Sociedade), un proxecto de traballo en rede no que están implicados sete grupos de investigación das Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo e que está financiado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). Ademais, son autor de máis dun centenar de artigos publicados en revistas científicas, dos cales sesenta estano en revistas indexadas en JCR. Tamén participei na última década en nove proxectos de investigación competitivos, dirixín oito teses de doutoramento, son coautor de trece libros e presentei máis de cen comunicacións e relatorios a congresos nacionais e internacionais. formei parte de varios comités de avaliación de diversos organismos como a ANEP, a ANECA, a Axencia Andaluza de Avaliación e a ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia). As principais liñas de investigación do Grupo de Investigación en Psicología Educativa (GIPED) céntranse no estudo das variables motivacionais, as estratexias de estudo, os deberes escolares e a aprendizaxe autorregulada.


Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
Programa Oficial de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades (Optativo)
11
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo 10
Motivación e Emoción en Contextos Educativos 21
Prácticum 1
Prácticum I 20
Prácticum I 27
Traballo Fin de Grao 18
Traballo Fin de Máster 6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
Programa Oficial de Doutoramento en Equidade e Innovación en Educación (Optativo)
Programa Oficial de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades (Optativo)
11
Estratexias de Aprendizaxe e Estudo
Máster Universitario en Psicopedagoxía
10
Motivación e Emoción en Contextos Educativos
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
21
Prácticum I
Grao en Educación Infantil
20
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
17
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
Programa Oficial de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades (Optativo)
21
Motivación e Emoción en Contextos Educativos
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
21
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
18
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Prácticum
Máster Universitario en Psicopedagoxía
2
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
12
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
12
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
Programa Oficial de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades (Optativo)
10
Motivación en Contextos Educativos
Máster Universitario en Psicopedagoxía
25
Prácticum
Máster Universitario en Psicopedagoxía
2
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada
10
Motivación en Contextos Educativos
Máster Universitario en Psicopedagoxía
15
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
12
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2020/2021.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre xoves
10:00 a 14:00
P2A10

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.Resultados de investigación


Ver na web da UDC