Programa Sicue


¿Qué é o Programa Sicue? SICUE-Séneca é un sistema de mobilidade para aquel alumnado que desexe realizar un curso académico noutra universidade española coa que teña convenio a Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. Inclúe o programa de intercambio SICUE e a convocatoria de bolsas Séneca.

¿Cando se publica a convocatoria? Para solicitar esta mobilidade hai que ter superados un mínimo de 60 créditos e estar matriculado en 30 créditos.

¿Canto tempo pode durar a estadía? As estadías son de 5 ou de 9 meses en función do convenio asinado entre a nosa facultade e a facultade de destino.

¿Cando solicitar esta mobilidade? Para solicitar esta mobilidade hai que ter superados un mínimo de 60 créditos e estar matriculado en 30 créditos.

¿Cales son as axudas económicas? A convocatoria de bolsas Séneca foi suspendida polo Ministerio de Educación dende o curso 2013-2014.

¿Onde podo atopar a información? Toda a información relativa á oferta de prazas, ás convocatorias, aos trámites e ás axudas económicas está dispoñible na páxina dedicada aos programas nacionais de mobilidade de estudantes do sitio web da Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura e no ligazón de Intercambio

¿Qué ofrece a nosa Facultade? Na nosa facultade temos unha coordinadora de mobilidade para asesorar e asinar o acordo académico.

Información importante

 


Destinos   

Universidade de Almería

Universidade Autónoma de Madrid

Universidade Autónoma de Madrid (CSEU La Salle)

Universidade Autónoma de Barcelona (Manresa)

Universitat de Barcelona

Universidade de Castilla-La Mancha

Universidade Complutense de Madrid

Universidade de Granada

Universitat Jaume I

Universidade de Jaén

Universidade de La Laguna

Universidade de León

Universitat de Lleida

Universidade de Málaga

Universidade de Murcia

Universidade Pública de Navarra

Universidade de Oviedo

Universidade de Valladolid

Universidade de Vigo

Comprobar destinos e prazas por titulación