Estudos

Grao en Educación Infantil  (Grupo  A)

Información

MateriasPRIMEIRO CURSO

001 Teoría da educación 1C Barba Núñez María
Suárez Canedo, Luis Román
002 Deseño, desenvolvemento e avaliación do currículo 1C Méndez García, Rosa
003 Socioloxía da educación 1C Caramés Balo, Rosa Elena
004 Psicoloxía do desenvolvemento de 0 a 6 anos 1C Dumitru, Adina Claudia
Rodríguez Llorente, Carolina
005 Tecnoloxías da información e a comunicación en educación 1C Fernández Prieto, Marta
006 Historia da educación 2C Roca Rábade, María Xesús
007 Psicoloxía da aprendizaxe en contextos educativos 2C Rodríguez Martínez, Susana
González Fernández,María Dolores
008 Valores e educación para a igualdade 2C Cotelo Guerra, Dolores
009 Psicoloxía clínica infantil 2C Simón López, Miguel Ángel
Bueno Palomino, Ana María
010 Investigación e avaliación da calidade de proxectos educativos 2C Espiñeira Bellón, Eva


SEGUNDO CURSO

011 Educación inclusiva e multicultural 1C Castro Rodríguez, María Montserrat
Depalma Ungaro, Renee
012 Organización e avaliación de institucións escolares 1C Gómez Sánchez, Tania Fátima
Teasley Severino, Cathryn
013 Deseño de ambientes de aprendizaxe, materiais e recursos didácticos 1C Sánchez Blanco, Concepción
014 Educación matemática 1C Mato Vázquez, Mª Dorinda
Soneira Calvo, Carlos
015 Didáctica da lingua galega 1C Muriano Rodríguez, María Montserrat
016 Orientación e titoría 2C Mendiri Ruiz de Alda, Paula María
Rebollo Quintela, Nuria
017 Intervención psicolóxica no contexto familiar 2C López Larrosa, Silvia
Tomé Lourido, David
018 Didáctica da lingua castelán 2C Cano López, Pablo
019 Ensino das ciencias da natureza 2C Golías Pérez, Yolanda
Fuentes Silveira, María Jesús
Paz Villasenín, Carlos Isolino de
020 Didáctica da expresión corporal 2C Varela Garrote, Lara
Gonçalves López, María Paz


TERCEIRO CURSO

021 Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos 1C Espido Bello, Xosefa Eva
022 Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe 1C González Seijas, Rosa María
023 Didáctica da Expresión Musical 1C Chao Fernández, Aurelio
Castro Alonso, Vicente
024 Literatura Infantil e a súa Didáctica 1C Sobrino Freire, Iria
Cano López, Pablo
025 Medio Social e Cultural e a súa Didáctica 1C Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Díaz Diéguez, Carlos
026 Didáctica da Lingua Estranxeira 2C Lasa Álvarez, María Begoña
Galán Rodríguez, Noelia María
027 Didáctica da Expresión Plástica 2C Capelo Álvarez, Silvia
028 Practicum I 2C Bueno Aguilar, Juan José
Carballal Miñan, Patricia
Ferreira Boo, María del Carmen
Gómez Sánchez, Tania Fátima
González Sanmamed, Mercedes
Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio
Peñasco González, Sandra
Rodicio García, María Luisa
Valle Arias, Antonio
Zapico Barbeito, María Helena
029 Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica 2C Magdalena Vidal, María Victoria
030 Xogos Motores 2C Varela Garrote, Lara
031 Matemáticas e Xogo 2C Santamaria Recio, María Celina
032 Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables 2C Fuentes Silveira, María Jesús
033 Atención Temperá 2C Bao Fente, María Concepción
034 Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva 2C Sánchez Bello, Ana
Fernández Sánchez, Andrea


CUARTO CURSO

035 Practicum II 1C Arufe Giráldez, Víctor
Cano López, Pablo
Castro Alonso, Vicente
Chao Fernández, Aurelio
Couto Cantero, Pilar
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Digón Regueiro, Alba Patricia
Espiñeira Bellón, Eva
Fernández Fernández, María Pilar
Gómez Sánchez, Tania Fátima
Lasa Álvarez, María Begoña
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Mesías Lema, José María
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Otero Otero, Patricia
Rivas Barros, Sabela
Santamaria Recio, María Celina
Soneira Calvo, Carlos
Varela Garrote, Lara
Vega Marcote, Pedro
036 Pedagoxía da expresión musical 2C Chao Fernández, Rocío
Chao Fernández, Aurelio
037 Infancia, TV e outras pantallas 2C Digón Regueiro, Alba Patricia
038 Procesos cognitivos na discapacidade intelectual 2C Rodríguez Martínez, Susana
Díaz Freire, Fátima María
039 Educación psicomotriz e habilidades motrices 2C Arufe Giráldez, Víctor
040 Matemáticas na vida 2C Rodríguez Padín, Rocío
041 Didáctica da educación ambiental e para a sustentabilidade 2C Vega Marcote, Pedro
042 Didáctica da dramatización e do teatro infantil 2C Couto Cantero, Pilar
043 Linguaxes audiovisuais e educación artística 2C Díaz Seoane, Ángeles
Capelo Álvarez, Silvia
044 Relixión, cultura e valores 2C Casás Salgado, Rafael Carlos
045 Traballo de Fin de Grao 2C Arufe Giráldez, Víctor
Bobadilla Pérez, María
Cano López, Pablo

Chao Fernández, Rocío
Cotelo Guerra, Dolores
Depalma Ungaro, Renee
Díaz Seoane, Ángeles
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Dumitru, Adina Claudia
Espido Bello, Xosefa Eva
Espiñeira Bellón, Eva
Fernández Prieto, Marta
Ferradás Canedo, María del Mar
Ferreira Boo, María del Carmen
Freire Rodríguez, Carlos
Fuentes Silveira, María Jesús
Galán Rodríguez, Noelia María
García de la Torre, María del Pilar
Golías Pérez, Yolanda
Gonçalves López, María Paz
González Sanmamed, Mercedes
González Seijas, Rosa María
Lasa Álvarez, María Begoña
López Larrosa, Silvia
Mato Vázquez, Mª Dorinda
Méndez García, Rosa
Mendiri Ruiz de Alda, Paula María
Otero Otero, Patricia
Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio
Peñasco González, Sandra
Pérez Guilarte, Yamilé
Rebollo Quintela, Nuria
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Rivas Barros, Sabela
Rodríguez Martínez, Susana
Rosa Napal, Francisco César
Rouco Ferreiro, Javier F.
Sánchez Blanco, Concepción
Torre Fernández, Enrique de la
Valle Arias, Antonio
Varela Garrote, Lara
Vieiro Iglesias, María del Pilar
Vieites Lestón, Tania
Zapico Barbeito, María Helena
Docentes


Arufe Giráldez, Víctor
Bao Fente, María Concepción
Barba Núñez María
Bobadilla Pérez, María
Bueno Aguilar, Juan José
Bueno Palomino, Ana María
Cano López, Pablo
Capelo Álvarez, Silvia
Caramés Balo, Rosa Elena
Carballal Miñan, Patricia
Castro Alonso, Vicente
Castro Rodríguez, María Montserrat
Casás Salgado, Rafael Carlos
Chao Fernández, Aurelio
Chao Fernández, Rocío
Cotelo Guerra, Dolores
Couto Cantero, Pilar
Depalma Ungaro, Renee
Digón Regueiro, Alba Patricia
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Dumitru, Adina Claudia
Díaz Diéguez, Carlos
Díaz Freire, Fátima María
Díaz Seoane, Ángeles
Espido Bello, Xosefa Eva
Espiñeira Bellón, Eva
Fernández Prieto, Marta
Fernández Sánchez, Andrea
Ferreira Boo, María del Carmen
Fuentes Silveira, María Jesús
Galán Rodríguez, Noelia María
Golías Pérez, Yolanda
González Fernández,María Dolores
González Seijas, Rosa María
Gonçalves López, María Paz
Gómez Sánchez, Tania Fátima
Lasa Álvarez, María Begoña
López Larrosa, Silvia
Magdalena Vidal, María Victoria
Mato Vázquez, Mª Dorinda
Mendiri Ruiz de Alda, Paula María
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Méndez García, Rosa
Paz Villasenín, Carlos Isolino de
Rebollo Quintela, Nuria
Roca Rábade, María Xesús
Rodríguez Llorente, Carolina
Rodríguez Martínez, Susana
Rodríguez Padín, Rocío
Santamaria Recio, María Celina
Simón López, Miguel Ángel
Sobrino Freire, Iria
Soneira Calvo, Carlos
Suárez Canedo, Luis Román
Sánchez Bello, Ana
Sánchez Blanco, Concepción
Teasley Severino, Cathryn
Tomé Lourido, David
Varela Garrote, Lara
Vega Marcote, Pedro

Exames

Horarios

Practicum

TFG

Guía Docente

- Documento Marco TFG

- Calendario TFG 2022-23
Video-presentación sobre o TFG

- Curso de axuda para a preparación do TFG 


- Documentación necesaria para a defensa do TFG

Nota: toda a información atópase actualizada na App-TFG para o alumnado e Intranet da web do centro para o profesorado.

PAT