Estudos

Grao en Educación Infantil  (Grupo  B)

Información

MateriasPRIMEIRO CURSO

001 Teoría da educación 1C Barba Núñez María
002 Deseño, desenvolvemento e avaliación do currículo 1C Méndez García, Rosa
003 Socioloxía da educación 1C Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
004 Psicoloxía do desenvolvemento de 0 a 6 anos 1C Porto Riobó, Ana María
005 Tecnoloxías da información e a comunicación en educación 1C Fernández Prieto, Marta
006 Historia da educación 2C Rivas Barros, Sabela
007 Psicoloxía da aprendizaxe en contextos educativos 2C Ferradás Canedo, María del Mar
Freire Rodríguez, Carlos
008 Valores e educación para a igualdade 2C Cotelo Guerra, Dolores
009 Psicoloxía clínica infantil 2C Simón López, Miguel Ángel
Bueno Palomino, Ana María
010 Investigación e avaliación da calidade de proxectos educativos 2C Muñoz Cantero, Jesús Miguel


SEGUNDO CURSO

011 Educación inclusiva e multicultural 1C Depalma Ungaro, Renee
012 Organización e avaliación de institucións escolares 1C Teasley Severino, Cathryn
013 Deseño de ambientes de aprendizaxe, materiais e recursos didácticos 1C Sánchez Blanco, Concepción
014 Educación matemática 1C Mato Vázquez, Mª Dorinda
Torre Fernández, Enrique de la
015 Didáctica da lingua galega 1C Muriano Rodríguez, María Montserrat
Ferreira Boo, María del Carmen
016 Orientación e titoría 2C Mendiri Ruiz de Alda, Paula María
017 Intervención psicolóxica no contexto familiar 2C Vázquez Grobas, María Amparo
018 Didáctica da lingua castelán 2C Cano López, Pablo
019 Ensino das ciencias da natureza 2C Golías Pérez, Yolanda
020 Didáctica da expresión corporal 2C Gonçalves López, María Paz


TERCEIRO CURSO

021 Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos 1C Iglesias Amorín, Fernando
022 Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe 1C González Seijas, Rosa María
023 Didáctica da Expresión Musical 1C Chao Fernández, Rocío
Chao Fernández, Aurelio
024 Literatura Infantil e a súa Didáctica 1C Sobrino Freire, Iria
Carballal Miñan, Patricia
025 Medio Social e Cultural e a súa Didáctica 1C Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Pérez Guilarte, Yamilé
026 Didáctica da Lingua Estranxeira 2C Lasa Álvarez, María Begoña
027 Didáctica da Expresión Plástica 2C Mesías Lema, José María
Díaz Seoane, Ángeles
028 Practicum I 2C Durán Bouza, Montserrat
Fernández Prieto, Marta
Freire Rodríguez, Carlos
González Seijas, Rosa María
Mendiri Ruiz de Alda, Paula María
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Rivas Barros, Sabela
Valle Arias, Antonio
029 Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica 2C Pérez Guilarte, Yamilé
030 Xogos Motores 2C Varela Garrote, Lara
031 Matemáticas e Xogo 2C Santamaria Recio, María Celina
032 Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables 2C Fuentes Silveira, María Jesús
033 Atención Temperá 2C Dumitru, Adina Claudia
Vieites Lestón, Tania
034 Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva 2C Rodríguez Machado, Eduardo Rafael


CUARTO CURSO

035 Practicum II 1C Bobadilla Pérez, María
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Castro Rodríguez, María Montserrat
Chao Fernández, Aurelio
Chao Fernández, Rocío
Gabriel Fernández, Narciso de
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Durán Bouza, Montserrat
Espiñeira Bellón, Eva
Fernández Fernández, María Pilar
Fuentes Silveira, María Jesús
Lasa Álvarez, María Begoña
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Mato Vázquez, Mª Dorinda
Mesías Lema, José María
Rebollo Quintela, Nuria
Rivas Barros, Sabela
Rodríguez Machado, Eduardo Rafael
Torre Fernández, Enrique de la
Varela Garrote, Lara
036 Pedagoxía da expresión musical 2C Chao Fernández, Rocío
037 Infancia, TV e outras pantallas 2C Digón Regueiro, Alba Patricia
038 Procesos cognitivos na discapacidade intelectual 2C Rodríguez Martínez, Susana
039 Educación psicomotriz e habilidades motrices 2C Arufe Giráldez, Víctor
040 Matemáticas na vida 2C Mato Vázquez, Mª Dorinda
041 Didáctica da educación ambiental e para a sustentabilidade 2C Vega Marcote, Pedro
042 Didáctica da dramatización e do teatro infantil 2C Couto Cantero, Pilar
043 Linguaxes audiovisuais e educación artística 2C Calviño Santos, Guillermo
044 Relixión, cultura e valores 2C Casás Salgado, Rafael Carlos
045 Traballo de Fin de Grao 2C Arufe Giráldez, Víctor
Barca Enríquez, Eduardo
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Calviño Santos, Guillermo
Cano López, Pablo
Castro Rodríguez, María Montserrat
Chao Fernández, Rocío
Cotelo Guerra, Dolores
Couto Cantero, Pilar
Depalma Ungaro, Renee
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Espiñeira Bellón, Eva
Estévez Blanco, Iris
Fernández Prieto, Marta
García Cabeza, Belén
García de la Torre, María del Pilar
García Morís, Roberto
Golías Pérez, Yolanda
Gómez Sánchez, Tania Fátima
Gómez Taibo, María Luisa
González Sanmamed, Mercedes
González Seijas, Rosa María
Lasa Álvarez, María Begoña
López Larrosa, Silvia
Losada Puente, Luisa
Mato Vázquez, Mª Dorinda
Mendiri Ruiz de Alda, Paula María
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Otero Otero, Patricia
Porto Riobó, Ana María
Rebollo Quintela, Nuria
Rivadulla López, Juan Carlos
Rodríguez Martínez, Susana
Rosa Napal, Francisco César
Rouco Ferreiro, Javier F.
Sánchez Blanco, Concepción
Sobrino Freire, Iria
Torre Fernández, Enrique de la
Torres Santomé, Jurjo
Varela Garrote, Lara
Vega Marcote, Pedro
Vieiro Iglesias, María del Pilar
Docentes

Exames

Curso 2021-2022
Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

 

Curso 2020-2021
Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

Avaliación adiantada

Horarios

Practicum

TFG

Guía Docente

- Documento Marco TFG

Calendario TFG 2020-21 (27/05/21)

- Curso de axuda para a preparación do TFG 


- Documentación necesaria para a defensa do TFG

 

Nota: toda a información atópase actualizada na App-TFG para o alumnado e Intranet da web do centro para o profesorado.

PAT