Estudos

Grao en Educación Primaria  (Grupo  A)

Información

MateriasPRIMEIRO CURSO

001 Teoría da educación 1C Zapico Barbeito, María Helena
002 Psicoloxía do desenvolvemento de 6 a 12 anos 1C Fernández Fernández, María Pilar
003 Tecnoloxías da información e a comunicación en educación 1C Bueno Aguilar, Juan José
004 Socioloxía da educación 1C Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
Vázquez Chas, Loreto
005 Lingua galega e a súa didáctica 1C Ferreira Boo, María del Carmen
006 Historia da educación 2C Gabriel Fernández, Narciso de
007 Psicoloxía da aprendizaxe en contextos educativos 2C Brenlla Blanco, Juan Carlos
008 Educación matemática I 2C Soneira Calvo, Carlos
009 Deseño, desenvolvemento e avaliación do currículo 2C Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Sánchez Bello, Ana
Torres Santomé, Jurjo
010 Lingua castelá e a súa didáctica 2C Cano López, Pablo


SEGUNDO CURSO

011 Organización e avaliación de institucións educativas 1C Espido Bello, Xosefa Eva
012 Orientación, titoría e calidade 1C Rodicio García, María Luisa
013 Lingua e literatura galega e a súa didáctica 1C Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio
014 Deseño e desenvolvemento curricular da educación física 1C Carretero García, Miriam
Fraguela Vale, Raúl
015 Educación artística e a súa didáctica 1C Calviño Santos, Guillermo
Mesías Lema, José María
Suárez Brandariz, Roberto
016 Educación inclusiva e multicultural 2C Núñez Mayán, María Teresa
017 Lingua e literatura castelán e a súa didáctica 2C Carballal Miñan, Patricia
018 Educación matemática II 2C Torre Fernández, Enrique de la
019 Didáctica das ciencias sociais I 2C Magdalena Vidal, María Victoria
020 Ensino e aprendizaxe das ciencias da natureza I 2C Rivadulla López, Juan Carlos
Vázquez Ben, Lucía


TERCEIRO CURSO

021 Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II A Paz Villasenín, Carlos Isolino de
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Fuentes Silveira, María Jesús
Vázquez Ben, Lucía
022 Didáctica das Ciencias Sociais II A Magdalena Vidal, María Victoria
Pérez Guilarte, Yamilé
023 Didáctica da Expresión Musical 1C Rosa Napal, Francisco César
024 Educación Matemática III 1C Naya Riveiro, Mª Cristina
025 Xogos Motores (Mención Educación Física) 1C Varela Garrote, Lara
Gonçalves López, María Paz
026 Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares (Mención Educación Física) 1C Carretero García, Miriam
027 Dificultades de Aprendizaxe (Mención Educación Especial) 1C Freire Rodríguez, Carlos
028 Trastornos da Lingua oral e Escrita (Mención Educación Especial) 1C Cuevas González, Lino Manuel
029 Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica (Mención Especialización curricular) 1C Ferreira Boo, María del Carmen
030 Resolución de Problemas en Matemática (Mención Especialización curricular) 1C Santamaria Recio, María Celina
031 Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual 2C Carretero García, Miriam
Gonçalves López, María Paz
032 Didáctica da Lingua Estranxeira 2C Galán Rodríguez, Noelia María
033 Practicum I 2C Franco Taboada, Victoria
Gómez Sánchez, Tania Fátima
González Sanmamed, Mercedes
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Rego Agraso, Laura
Rodicio García, María Luisa
Valle Arias, Antonio
Zapico Barbeito, María Helena


CUARTO CURSO

034 Practicum II 1C Arufe Giráldez, Víctor
Bueno Palomino, Ana María
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Carballal Miñan, Patricia
Chao Fernández, Aurelio
Gabriel Fernández, Narciso de
Paz Villasenín, Carlos Isolino de
Ferreira Boo, María del Carmen
Gómez Sánchez, Tania Fátima
Magdalena Vidal, María Victoria
Naya Riveiro, Mª Cristina
Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio
Rivadulla López, Juan Carlos
Rodicio García, María Luisa
Rodríguez Llorente, Carolina
Rosa Napal, Francisco César
Soneira Calvo, Carlos
Suárez Brandariz, Roberto
Torre Fernández, Enrique de la
035 Educación física para o lecer (Mención Educación Física) 2C Fraguela Vale, Raúl
036 Iniciación deportiva (Mención Educación Física) 2C Arufe Giráldez, Víctor
037 Sistemas alternativos de comunicación (Mención Educación Especial) 2C Gómez Taibo, María Luisa
038 Atención á diversidade: aspectos didácticos e organizativos (Mención Educación Especial) 2C Castro Rodríguez, María Montserrat
039 Diagnóstico pedagóxico (Mención Educación Especial) 2C Losada Puente, Luisa
040 Medio histórico e xeográfico de Galicia e a súa didáctica (Mención Especialización curricular) 2C Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
041 Didáctica da educación para a saúde (Mención Especialización curricular) 2C Bugallo Rodríguez, Ánxela
042 Valores e educación para a igualdade (Mención Especialización curricular) 2C Iglesias Salvado, José Luis
043 Relixión, cultura e valores 2C Casás Salgado, Rafael Carlos
044 Traballo de Fin de Grao 2C Arufe Giráldez, Víctor
Bobadilla Pérez, María
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Bueno Aguilar, Juan José
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Cano López, Pablo
Carballal Miñan, Patricia
Carretero García, Miriam
Castro Rodríguez, María Montserrat
Chao Fernández, Aurelio
Couto Cantero, Pilar
Cuevas González, Lino Manuel
Gabriel Fernández, Narciso de
Paz Villasenín, Carlos Isolino de
Diéguez Cequiel, Uxío Breogán
Espido Bello, Xosefa Eva
Ferradás Canedo, María del Mar
Ferreira Boo, María del Carmen
Fraguela Vale, Raúl
Freire Rodríguez, Carlos
Fuentes Silveira, María Jesús
García Barros, Susana
Gómez Taibo, María Luisa
Gonçalves López, María Paz
Iglesias Salvado, José Luis
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Losada Puente, Luisa
Magdalena Vidal, María Victoria
Naya Riveiro, Mª Cristina
Núñez Mayán, María Teresa
Pardo de Neyra Fernández Couso, Xulio
Pérez Guilarte, Yamilé
Rivadulla López, Juan Carlos
Rodicio García, María Luisa
Rosa Napal, Francisco César
Rouco Ferreiro, Javier F.
Sánchez Bello, Ana
Santamaria Recio, María Celina
Soneira Calvo, Carlos
Suárez Brandariz, Roberto
Torre Fernández, Enrique de la
Torres Santomé, Jurjo
Valle Arias, Antonio
Varela Garrote, Lara
Vega Marcote, Pedro
Zapico Barbeito, María Helena
Docentes

Exames

Curso 2021-2022
Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

 

Curso 2020-2021

Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

Avaliación adiantada

Horarios

Practicum

TFG

Guía Docente

- Documento Marco TFG

Calendario TFG 2020-21 (27/05/21)

- Curso de axuda para a preparación do TFG 

- Documentación necesaria para a defensa do TFG

 

Nota: toda a información atópase actualizada na App-TFG para o alumnado e Intranet da web do centro para o profesorado.

PAT