Estudos

Grao en Educación Social  (Grupo  A)

Información

MateriasPRIMEIRO CURSO

001 Teoría da educación 1C Rouco Ferreiro, Javier F.
002 Deseño e desenvolvemento da acción socioeducativa 1C Rodríguez Romero, María del Mar
003 Psicoloxía do desenvolvemento 1C Ferradás Canedo, María del Mar
Freire Rodríguez, Carlos
004 Psicoloxía social 1C Pendente de informar
005 Socioloxía 1C Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
006 Pedagoxía social 2C Candedo Gunturiz, María Dolores
007 Xénero, igualdade e educación 2C Iglesias Galdo, Ana María
008 Educación permanente 2C Rumbo Arcas, María Begoña
009 Tecnoloxías da información e a comunicación social 2C Iglesias Amorín, Fernando
010 Educación ambiental e cultura da sustentabilidade 2C Serantes Pazos, Araceli


SEGUNDO CURSO

011 Historia da Educación 1C Malheiro Gutiérrez, José Manuel
012 Organización e xestión de institucións socioeducativas 1C Gómez Sánchez, Tania Fátima
013 Educación multicultural 1C Bueno Aguilar, Juan José
014 Servizos sociais e benestar social 1C Piñeiro Aguiar, Eleder
015 Intervención en contextos familiares de risco 1C García Fernández, Manuel
016 Educación de menores en desprotección e conflito social 2C Iglesias Galdo, Ana María
017 Animación e xestión sociocultural 2C Pose Porto, Héctor Manuel
018 Educación de persoas adultas e maiores 2C Rumbo Arcas, María Begoña
019 Métodos de investigación 2C Arias Rodríguez, María Alicia
020 Dinámicas de comunicación e colaboración na acción socioeducativa 2C Rego Agraso, Laura


TERCEIRO CURSO

021 Orientación Ocupacional 1C Arza Arza, Neves
022 Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables 1C Cruz López, Laura
023 Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos 2C Ríos de Deus, María Paula
024 Psicoxerontoloxía 1C Piñeiro Aguin, Isabel
025 Intervención Psicolóxica nas Discapacidades 1C Barca Enríquez, Eduardo
Vieites Lestón, Tania
026 Técnicas de Recollida e Análise da Información 1C Arias Rodríguez, María Alicia
Losada Puente, Luisa
027 Practicum I 2C Arias Rodríguez, María Alicia
Arza Arza, Neves
Durán Bouza, Montserrat
Iglesias Galdo, Ana María
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Piñeiro Aguin, Isabel
Reig Botella, Adela
Ríos de Deus, María Paula
Rumbo Arcas, María Begoña
Serantes Pazos, Araceli
028 Socioloxía da Educación 2C Diz Reboredo, Carlos
029 Antropoloxía da Educación 2C Sucasas Peón, Juan Alberto
030 Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre 2C Pose Porto, Héctor Manuel
031 Orientación e Políticas de Emprego 2C Perea Vega, Gustavo Ariel


CUARTO CURSO

032 Practicum II 1C Arias Rodríguez, María Alicia
Arza Arza, Neves
Bueno Aguilar, Juan José
Cuevas González, Lino Manuel
Digón Regueiro, Alba Patricia
Durán Bouza, Montserrat
Iglesias Galdo, Ana María
López-Cortón Facal, Ana María
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Perea Vega, Gustavo Ariel
Rouco Ferreiro, Javier F.
Serantes Pazos, Araceli
033 Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Extinguida
2C Pendente de informar
034 Psicoloxía comunitaria 2C Espinosa Breen, Pablo
035 Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas 2C Ferradás Canedo, María del Mar
036 Cuestións filosóficas do mundo contemporáneo 2C Sucasas Peón, Juan Alberto
037 Educación e medios de comunicación social 2C Digón Regueiro, Alba Patricia
038 Educación para a paz, resolución de conflitos e cidadanía 2C Teasley Severino, Cathryn
039 Avaliación e Diagnóstico De Necesidades Socioeducativas 2C Losada Puente, Luisa
040 Administración local e acción cultural e educativa 2C Pose Porto, Héctor Manuel
041 Traballo Fin de Grao 2C Arias Rodríguez, María Alicia
Arza Arza, Neves
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Candedo Gunturiz, María Dolores
Cotelo Guerra, Dolores
Cruz López, Laura
Digón Regueiro, Alba Patricia
Espinosa Breen, Pablo
Ferradás Canedo, María del Mar
Franco Taboada, Victoria
Freire Rodríguez, Carlos
García Fernández, Manuel
Iglesias Amorín, Fernando
Iglesias Salvado, José Luis
López-Cortón Facal, Ana María
Losada Puente, Luisa
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Piñeiro Aguin, Isabel
Pose Porto, Héctor Manuel
Rego Agraso, Laura
Ríos de Deus, María Paula
Rivadulla López, Juan Carlos
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Rodríguez Romero, María del Mar
Rouco Ferreiro, Javier F.
Rumbo Arcas, María Begoña
Serantes Pazos, Araceli
Teasley Severino, Cathryn
Zapico Barbeito, María Helena
Docentes

Exames

Curso 2021-2022
Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

 

Curso 2020-2021

Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

Avaliación adiantada

Horarios

Practicum

TFG

Guía Docente

- Documento Marco TFG

Calendario TFG 2020-21 (27/05/21)

- Curso de axuda para a preparación do TFG 


- Documentación necesaria para a defensa do TFG

 

Nota: toda a información atópase actualizada na App-TFG para o alumnado e Intranet da web do centro para o profesorado.

PAT