Estudos

Grao en Educación Social  (Grupo  B)

Información

Materias

Docentes

Exames

Curso 2021-2022
Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

 

Curso 2020-2021

Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

Avaliación adiantada

Horarios

Practicum

TFG

Guía Docente

- Documento Marco TFG

Calendario TFG 2020-21 (27/05/21)

- Curso de axuda para a preparación do TFG 


- Documentación necesaria para a defensa do TFG

 

Nota: toda a información atópase actualizada na App-TFG para o alumnado e Intranet da web do centro para o profesorado.

PAT