Estudos

Grao en Educación Social  (Grupo  B)

Información

Materias

Docentes

Exames

Horarios

Practicum

TFG

Guía Docente

- Documento Marco TFG

 

Calendario TFG 2022-23
Video-presentación sobre o TFG

- Curso de axuda para a preparación do TFG 


- Documentación necesaria para a defensa do TFG

 

Nota: toda a información atópase actualizada na App-TFG para o alumnado e Intranet da web do centro para o profesorado.

PAT