Estudos

Grao en Logopedia

Información

MateriasPRIMEIRO CURSO

001 Anatomía dos órganos da audición e a linguaxe 1C Arufe Gonda, Mª del Carmen
002 Procesos psicolóxicos básicos 1C Valle-Inclán Alsina, Fernando del
003 Psicolingüística 1C Bao Fente, María Concepción
004 Lingüística 1C Álvarez Cáccamo, Celso María
Guzzi, Eleonora
005 Fundamentos de intervención logopédica 1C García Real, Teresa Juana
006 Fisioloxía dos órganos da audición e a linguaxe 2C De Labra Pinedo, Carmen
Rivadulla Fernández, Juan Casto
007 Psicoloxía do desenvolvemento da linguaxe 2C Bao Fente, María Concepción
Ogneva , Anastasiia
Rodríguez Llorente, Carolina
008 Bases didácticas da intervención logopédica 2C Sánchez Bello, Ana
009 Metodoloxía da investigación 2C Redondo Díaz, María Milagros
010 Fundamentos de avaliación e diagnóstico 2C Durán Bouza, Montserrat


SEGUNDO CURSO

011 Inclusión educativa e adaptación do currículo 1C Castro Rodríguez, María Montserrat
Estévez Blanco, Iris
012 Alteracións de base evolutiva 1C Vázquez Grobas, María Amparo
013 Alteracións de base conxénita 1C Pásaro Méndez, Eduardo José
014 Alteracións de base condutual 1C Bueno Palomino, Ana María
015 Patoloxía da audición. voz e deglución 1C Vázquez Barro, Juan Carlos
016 Neuropsicoloxía 2C Lamas González, Juan Ramón
017 Avaliación das alteracións de base evolutiva 2C Vázquez Grobas, María Amparo
018 Audioloxía clínica 2C López Amado, Manuel
019 Avaliación das alteracións de base condutual 2C Bueno Palomino, Ana María
Otero Otero, Patricia
020 Rehabilitación das deficiencias auditivas 2C Lodeiro Fernández, Leire


TERCEIRO CURSO

021 Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica 1C Vilariño Vilariño, María Isabel
022 Comunicación Aumentativa e Alternativa 1C Gómez Taibo, María Luisa
023 Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo 1C Bao Fente, María Concepción
Ogneva , Anastasiia
Vieiro Iglesias, María del Pilar
024 Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación 1C Bueno Palomino, Ana María
025 Estratexias de Intervención Temperá 1C García Fernández, Manuel
026 Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica 2C Vilariño Vilariño, María Isabel
027 Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz 2C García Real, Teresa Juana
028 Practicum I 2C Botana Lois, Iria
Bueno Palomino, Ana María
Durán Bouza, Montserrat
Fernández García, Rosa María
García Real, Teresa Juana
González Fernández, María Ángeles
Lodeiro Fernández, Leire
Pernas Cortiñas, Lorena
Redondo Díaz, María Milagros
Rodríguez Machado, Eduardo Rafael
Vieiro Iglesias, María del Pilar
Vilamea Pérez, Monica
Vilariño Vilariño, María Isabel
029 Psicoloxía da Comunicación 2C Espinosa Breen, Pablo
Reig Botella, Adela
030 Aprendizaxe e Percepción da Fala 2C González Fernández, María Ángeles
031 Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade 2C Peralbo Uzquiano, Manuel
032 Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica 2C Lorenzo Castiñeiras, Juan José
033 Análise de Datos 2C Pendente de informar


CUARTO CURSO

034 Intervención logopédica nos trastornos da linguaxe 1C García Real, Teresa Juana
035 Rehabilitación do aparato bucofonador e da deglución 1C Vilariño Vilariño, María Isabel
036 Lingua galega 1C López Viñas, Xoán Luis
037 Lingua Española 1C Córdoba Rodríguez, Félix
038 Avaliación de programas de intervención logopédica 1C Ríos de Deus, María Paula
039 Fisioterapia do aparato bucofonador 1C Souto Camba, Sonia
040 A voz profesional 1C Vilariño Vilariño, María Isabel
041 Introdución á Lingua de Signos Española 1C Bao Fente, María Concepción
042 Lingüística clínica
Extinguida
1C Pendente de informar
043 Habilidades de comunicación terapéutica 1C García de la Torre, María del Pilar
044 Sociolingüística 1C Lourido Hermida, Isaac
045 Practicum II 2C Bueno Palomino, Ana María
Durán Bouza, Montserrat
Fernández Fernández, María Pilar
García Fernández, Manuel
González Fernández, María Ángeles
Laffon Lage, Blanca
Lodeiro Fernández, Leire
Redondo Díaz, María Milagros
Rodríguez Machado, Eduardo Rafael
Vilariño Vilariño, María Isabel
046 Traballo de Fin de Grao 2C Arufe Gonda, Mª del Carmen
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Durán Bouza, Montserrat
García Fernández, Manuel
García Real, Teresa Juana
Gómez Taibo, María Luisa
González Fernández, María Ángeles
Laffon Lage, Blanca
Lamas González, Juan Ramón
Lodeiro Fernández, Leire
López Amado, Manuel
Losada Puente, Luisa
Peralbo Uzquiano, Manuel
Risso Migues, Alicia Gloria
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Rivadulla López, Juan Carlos
Rodríguez Machado, Eduardo Rafael
Valdiglesias García, Vanessa
Vázquez Barro, Juan Carlos
Vázquez Grobas, María Amparo
Vieiro Iglesias, María del Pilar
Docentes

Exames

Curso 2021-2022
Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

 

Curso 2020-2021

Todos os cursos, grupos  e convocatorias:   

Avaliación adiantada

Horarios

Practicum

TFG

Guía Docente

- Documento Marco TFG

Calendario TFG 2020-21 (27/05/21)

- Curso de axuda para a preparación do TFG 


 - Documentación necesaria para a defensa do TFG


Nota:
toda a información atópase actualizada na App-TFG para o alumnado e Intranet da web do centro para o profesorado.

PAT