Estudos

Grao en Logopedia

Información

MateriasPRIMEIRO CURSO

001 Anatomía dos órganos da audición e a linguaxe 1C Arufe Gonda, Mª del Carmen
Fafián Labora, Juan Antonio
002 Procesos psicolóxicos básicos 1C González Fernández, María Ángeles
003 Psicolingüística 1C Lamas González, Juan Ramón
004 Lingüística 1C Álvarez Cáccamo, Celso María
Fernández Ferreiro, Manuel
005 Fundamentos de intervención logopédica 1C García Real, Teresa Juana
Ríos de Deus, María Paula
006 Fisioloxía dos órganos da audición e a linguaxe 2C Cudeiro Mazaira, Francisco Javier
De Labra Pinedo, Carmen
Rivadulla Fernández, Juan Casto
007 Psicoloxía do desenvolvemento da linguaxe 2C Bao Fente, María Concepción
008 Bases didácticas da intervención logopédica 2C Fernández Sánchez, Andrea
009 Metodoloxía da investigación 2C Redondo Díaz, María Milagros
010 Fundamentos de avaliación e diagnóstico 2C Durán Bouza, Montserrat


SEGUNDO CURSO

011 Inclusión educativa e adaptación do currículo 1C Fernández Sánchez, Andrea
012 Alteracións de base evolutiva 1C González Fernández,María Dolores
Martínez Ferreiro, Silvia
013 Alteracións de base conxénita 1C Laffon Lage, Blanca
014 Alteracións de base condutual 1C Bueno Palomino, Ana María
015 Patoloxía da audición. voz e deglución 1C Vázquez Barro, Juan Carlos
016 Neuropsicoloxía 2C Lamas González, Juan Ramón
017 Avaliación das alteracións de base evolutiva 2C Botana Lois, Iria
Díaz Freire, Fátima María
018 Audioloxía clínica 2C López Amado, Manuel
019 Avaliación das alteracións de base condutual 2C Bueno Palomino, Ana María
Otero Otero, Patricia
020 Rehabilitación das deficiencias auditivas 2C Lodeiro Fernández, Leire


TERCEIRO CURSO

021 Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica 1C Vilariño Vilariño, María Isabel
022 Comunicación Aumentativa e Alternativa 1C Gómez Taibo, María Luisa
023 Trastornos da Lectura, a Escritura e o Cálculo 1C Vieiro Iglesias, María del Pilar
Botana Lois, Iria
024 Técnicas de Modificación de Conduta nos Trastornos da Linguaxe e a Comunicación 1C Bueno Palomino, Ana María
025 Estratexias de Intervención Temperá 1C García Fernández, Manuel
026 Avaliación das Alteracións de Base Neurolóxica e Anatómica 2C Vilariño Vilariño, María Isabel
027 Intervención Logopédica nos Trastornos da Fala e a Voz 2C García Real, Teresa Juana
028 Practicum I 2C Botana Lois, Iria
Bueno Palomino, Ana María
Fernández García, Rosa María
García Real, Teresa Juana
Gómez Sánchez, Tania Fátima
González Fernández, María Ángeles
Lodeiro Fernández, Leire
Pernas Cortiñas, Lorena
Redondo Díaz, María Milagros
Rodríguez Machado, Eduardo Rafael
Vieiro Iglesias, María del Pilar
Vilamea Pérez, Monica
Vilariño Vilariño, María Isabel
029 Psicoloxía da Comunicación 2C López-Cortón Facal, Ana María
030 Aprendizaxe e Percepción da Fala 2C González Fernández, María Ángeles
031 Desenvolvemento Cognitivo, Social e da Personalidade 2C Peralbo Uzquiano, Manuel
032 Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica 2C Lorenzo Castiñeiras, Juan José
033 Análise de Datos 2C Pendente de informar


CUARTO CURSO

034 Intervención logopédica nos trastornos da linguaxe 1C García Real, Teresa Juana
035 Rehabilitación do aparato bucofonador e da deglución 1C Vilariño Vilariño, María Isabel
036 Lingua galega 1C López Viñas, Xoán Luis
037 Lingua Española 1C Córdoba Rodríguez, Félix
038 Avaliación de programas de intervención logopédica 1C Ríos de Deus, María Paula
039 Fisioterapia do aparato bucofonador 1C Souto Camba, Sonia
040 A voz profesional 1C Lodeiro Fernández, Leire
041 Introdución á Lingua de Signos Española 1C Bao Fente, María Concepción
042 Lingüística clínica
Extinguida
1C Pendente de informar
043 Habilidades de comunicación terapéutica 1C García de la Torre, María del Pilar
044 Sociolingüística 1C Lourenzo Modia, Cilla
045 Practicum II 2C Bueno Palomino, Ana María
Fernández Fernández, María Pilar
García Real, Teresa Juana
Gómez Sánchez, Tania Fátima
González Fernández, María Ángeles
Lamas González, Juan Ramón
Lodeiro Fernández, Leire
Redondo Díaz, María Milagros
Rodríguez Machado, Eduardo Rafael
Vilariño Vilariño, María Isabel
046 Traballo de Fin de Grao 2C Arufe Gonda, Mª del Carmen
Bao Fente, María Concepción
Botana Lois, Iria
De Labra Pinedo, Carmen
Díaz Freire, Fátima María
Durán Bouza, Montserrat
Escudero Carranza, Valentín
Fernández Sánchez, Andrea
García Fernández, Manuel
García Real, Teresa Juana
Gómez Taibo, María Luisa
González Fernández,María Dolores
Laffon Lage, Blanca
Lamas González, Juan Ramón
Lodeiro Fernández, Leire
López Amado, Manuel
Otero Otero, Patricia
Peralbo Uzquiano, Manuel
Pérez Crego, María Cristina
Ríos de Deus, María Paula
Rivadulla López, Juan Carlos
Rodríguez Machado, Eduardo Rafael
Sánchez Bello, Ana
Tomé Lourido, David
Vázquez Barro, Juan Carlos
Vieiro Iglesias, María del Pilar
Vilariño Vilariño, María Isabel
Docentes

Exames

Horarios

Practicum

TFG

PAT