App

PRACTICUM

Recuperar contrasinal
ou acceso 1ª vez
Unha vez informado o email, chegaralle un mail co novo contrasinal.
Voltar e acceder normalmente