Outros catálogos

Os catálogos son coleccións de rexistros bibliográficos de diferentes documentos: libros, cedés, revistas, vídeos ou mapas. Describen unidades físicas, mais non adoitan facer baleirado dos contidos de monografías nin de revistas

Permiten: describir-buscar/recuperar-reunir-localizar a información:

  1. Identificar un exemplar
  2. Indicar a súa dispoñibilidade
  3. Amosar a localización física

Fundamentais para a procura de material monográfico. Os libros (monografías) constitúen un instrumento de primeira necesidade para a investigación:

  1. Case sempre achegan información de primeira man, orixinal.
  2. Son unha das poucas fontes que gozan dunha grande estabilidade bibliográfica.
  3. Fundamentais para establecer o marco teórico de calquera traballo.

Cando precisamos localizar un documento nunha biblioteca universitaria acudiremos ao seu catálogo e, se queremos ampliar a procura a un número maior de institucións, utilizaremos os catálogos colectivos.

Catálogo da BUDC: reúne os fondos da Biblioteca Universitaria da Coruña. Podes consultar a súa guía de uso.

Como interpretar un rexistro bibliográfico que atopamos no catálogo? (vídeo realizado pola Biblioteca da Facultade de Ciencias da UDC)

Catálogo da Biblioteca Universitaria de Santiago: imprescindible para información sobre Galicia

REBIUN: catálogo colectivo da Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas españolas. fondos de 74 bibliotecas universitarias e de investigación españolas.

Worldcat: trátase do maior catálogo do mundo, creado en 1971 por OCLC (Online Computer Library Center), que inclúe os catálogos de máis de 71.000 bibliotecas de todo o mundo, entre elas a da UDC.

Videotitorial en inglés