Recursos electrónicos

A Biblioteca está subscrita a unha serie de recursos electrónicos que nos permiten recuperar a referencia de multitude de documentos e, en moitas ocasións, o texto completo dos mesmos. 

NOVO: PLATAFORMA LeBUC

 

 

BASES DE DATOS

 

 • Ampla colección: multidisciplinares e especializadas / gratuítas e de subscripción
 • Acceso: UDC, wifi UDC, acceso remoto (credenciais da UDC)
 • As máis utilizadas na Facultade: Dialnet, Web of Science, Scopus, Eric, PsycInfo, SportDiscus ou Medline
 • LEMBRA: Non sempre é posible acceder ao texto completo dos documentos desde a propia base de datos
 

REVISTAS ELECTRÓNICAS

 

LIBROS ELECTRÓNICOS

 • Ampla colección: en acceso aberto e de subscripción
 • Acceso: UDC, wifi UDC, acceso remoto (credenciais da UDC)
 • Dispoñemos ademais de lectores en préstamo.
 • Consulta a colección de libros electrónicos e como acceder a eles.
 • Principais coleccións extranxeiras de libro electrónico na Biblioteca da UDC: Willey, Ebsco, Springer e Elsevier
 • PLATAFORMA LeBUC
  • Materia: multidisciplinar
  • Contido: plataforma de préstamo de libros electrónicos do Servizo de biblioteca da UDC. Nela pódense atopar libros de editores comerciais españois e publicacións de editoriais universitarias en virtude do convenio entre a UNE e REBIUN.
  • Condicións do préstamo: pódense prestar ata 3 libros durante 10 días, pódense renovar unha vez e pódese facer unha reserva sobre exemplares que están prestados.
  • Idioma: galego, español e inglés
  • Termos de uso: acceso ilimitado á consulta. Non hai un número limitado de licenzas concorrentes. 

 

BASES DE DATOS MÁIS UTILIZADAS NAS DISCIPLINAS DA FACULTADE

Bases de datos en español


 

 

Bases de datos internacionais (inglés)

Multidisciplinares

 

Específicas

Eric

PsycInfo

Medline

 

Psycritiques

Psychology Database

 

Sport Discus

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

 

Education in Chemistry

Proquest Dissertation&Abstracts

 

PILOTS

 

Literature on Line (LION)

Teacher Reference Center

 

 

Tamén podes consultar as seguintes bases de datos gratuítas específicas da área de Ciencias da Educación 

Redined: Red de Bases de Datos de Información Educativa: investigacións, innovacións, recursos e revistas ibero-americanas sobre educación, con enlaces ao documento en texto completo se está dispoñible. Indiza teses doctorais, investigacións, memorias de innovación, literatura gris e publicacións periódicas. Libre acceso.

Leda: Base de datos de disposicións e normativas de carácter xeral. Disposicións en materia educativa do Estado e das Comunidades Autónomas, desde 1980. Elaborada polo MEC. Inclúe documentos a texto completo. Consultable en castelán. Libre acceso. Última actualización maio 2011.

EURYBASE: Base de datos da rede de educación que recolle información acerca dos sistemas educativos dos paises da UE. A información está en inglés e na lingua propia de cada país. Forma parte do portal EURIDYCE
Lengua de consulta: Inglés. Libre acceso.

Educ@ment: referencias bibliográficas de publicacións periódicas sobre educación e psicoloxía. Realizado pola Universitat Rovira i Virgili. En catalán.

REDUC: Red Latinoamericana de Información y Documentación en Educación. Resúmenes analíticos de informes de investigación, experiencias educativas innovadoras, informes de organismos técnicos nacionais e internacionais e memorias de encontros científicos no campo da educación dos países de América Latina e Caribe. Permite procuras por categorías ou busca libre.