Normalizar o noso nome e crear un perfil de investigador

NORMALIZACIÓN DA SINATURA E FILIACIÓN INSTITUCIONAL

Para termos visibilidade científica é importante ter un nome normalizado polo que calquera persoa nos poida buscar nas diferentes fontes de información. De non ser así poderiamos chegar a ter unha multiplicidade de sinaturas e a nosa produción estaría dispersa. É recomendábel a utilización dun nome bibliográfico único para todas as nosas publicacións.
Esta sinatura debe ir acompañada das nosa filiación institucional, que tamén debe estar normalizada para evitar duplicidades.
O noso nome normalizado debe ser único, identificarnos. e diferenciarnos do resto, así como ser estábel. A sinatura científica non ten que coincidir coa do DNI ou pasaporte.
Algunhas recomendacións da Fecyt e Iralis:

 • Debemos utilizar o nome de pila desenvolvido. Cando son compostos podemos elixir un, poñer os dous con guión ou ben deixar un e a inicial do segundo. É preferíbel non utilizar as partículas que unen os nomes.
 • De termos un apelido pouco común podemos utilizar só ese. De non seren comúns unirémolos con guión para evitarmos a utilización do primeiro apelido como segundo nome.

Polo que se refire á filiación, seguiremos a normativa da UDC:

 • A forma normalizada é Universidade da Coruña (en galego, sen siglas nin abreviaturas). No suposto de que fose necesario referenciarmos adicionalmente á institución en inglés, a forma utilizada será “University of A Coruna”.
 • O Grupo de Investigación, Departamento, Instituto ou Facultade/Escola poden aparecer como elementos secundarios da filiación se hai espazo, porén sempre debe ir en primeiro lugar Universidade da Coruña. Estas filiacións secundarias pódense escribir en galego, castelán ou inglés, segundo conveña, e usar acrónimo de existir.

Máis información na web da Biblioteca Universitaria.


NÚMERO DE PERSOAS QUE ASINAN UN TRABALLO

As recomendacións para establecermos o número de autores ou autoras que asinan un traballo varían nas diferentes áreas do coñecemento, se ben en humanidades son habituais os traballos dunha única autoría, en ciencia e tecnoloxía abundan aqueles de autoría moi extensa. O Grupo de Investigación EC3 creou unha plataforma con recomendacións por as áreas. 
Algo similar ocorre no que se refire á orde da sinatura. Temos dúas casuísticas:

 • FLAE approach (irst-last-author-emphasis)  1º e 2º autor(a) = (ciencias experimentais, teses por compendio… cando hai alguén que dirixe o traballo.
 • SDC approach (sequence-determines-credit)  do 1º a última persoa x orde de importancia. Utilizada en case todas as disciplinas.

IDENTIDADE DIXITAL

Existen varios sistemas dixitais que favorecen a desambiguación dos nomes de autoría; neles podemos crear unha conta, obter un identificador persistente e vinculado á nosa produción científica.
As principais plataformas son: ORCID, Pubblons de Web of Science (WoS), Author ID de Scopus, Dialnet ID e Google Scholar Citations.

ORCID 

(Open Researcher and ContributorID) é un proxecto aberto, global e sen ánimo de lucro, de colaboración entre varias institucións científicas (universidades, institutos de investigación, editoriais científicas…) que proporciona un identificador único (p.e. orcid.org/0000-0003-4452-2751) e persistente para autoras e autores do ámbito científico e académico, así como API que permiten a comunicación con outros sistemas de información.É aceptado por organizacións e editoriais como Elsevier, Thomson-Reuters, CrossRef, Springer, Wiley, etc. O identificador ORCID pódese sincronizar con BD bibliográficas e bibliométricas como Scopus ou Web of Science tanto para capturar rexistros nosos xa indexados como para exportar desde ORCID. A estas avantaxes podemos engadir que ás veces podemos asinar artigos de revistas co noso nº Orcid, así como as solicitudes de financiación ou o CV do Fecyt.
Máis información.


PUBBLONS vs WEB OF Science Researcher-ID


ResearcherID é un código identificador de investigadores vinculado á Web of Science. Esta plataforma deixa de existir o 15 de abril de 2019 e todos os perfís públicos contidos en www.researcherid.com pasan a formar parte de Publons. Todas as ligazóns existentes nas antigas contas de ResearcherID foron redirixidos a un novo perfil de Publons.
Pubblons
Plataforma gratuíta que nos permite crear un rexistro e obter un identificador unívoco, Worsid. Podemos acceder desde Web of Science ou ben entrando na web da propia plataforma.


Facilita:

 • Reclamación das nosas publicacións de Web of Science
 • Incorporar e xestionar todas as nosas publicacións: desde a WOS, sincronizando con ORCID (permite ligar as dúas contas), cargar un arquivo RIS, BibTex ou CSV, ou ben Importar por DOI ou por título desde a web.
 • Seguir as nosas citas en WOS
 • Manter o historial de revisión de expertos
 • Permite descargar un informe co resumo do noso imacto na comunidade científica e académica (autor, revisor ou editor)


Como sincronizar Pubblons con Orcid?Vídeo de como procurar e reclamar o noso “aythor reciord” en WOS e analizar as nosas publicacións (16 abril 2020)

Máis información na páxina de axuda da plataforma.


SCOPUS-ID


Produto de Elsevier para a normalización dos nomes de investigadores. Permite asignar un identificador a todas/os autores/as que teñen documentos indizados en Scopus. Permite sincronizar con Orcid.


Máis información.


GOOGLE SCHOLAR CITATIONS


Producto de google. Para ter un perfil só é preciso ter unha conta de google e a partir de aí poderemos engadir as nosas publicacións. Permítenos ver o noso índice h e índice i10.
Máis información DIALNET ID


Todos os autores e autoras que teñen publicacións en Dialnet contan cun identificador único e unha páxina de autor/a onde están recollidas todas aquelas publicacións incorporadas neste portal científico. Ofrece a nosa filiación, enlace ás citas en Dialnet métricas e permite incorporar enlace a outros perfiles e páxinas web.
O perfil créase automaticamente. Se queremos dar de alta as nosas publicacións en Dialnet ou precisamos facer algunha modificación na súa páxina de autor temos que solicitalo na biblioteca do seu centro.