Espazos

A Biblioteca está distribuída en dous andares. A meirande parte do fondo bibliográfico atópase no andar -2. Podes consultar os planos da Biblioteca para ver onde está cada un dos seus espazos.

ACTUALMENTE, debido á pandemia de covid-19, o acceso á Biblioteca está restrinxido e unicamente se poden utilizar os postos de lectura habilitados para esa finalidade o andar superior. Tamén podedes utilizar as salas en grupo (máximo 4 persoas por sala) sempre que estean libres.

Un espazo para cada necesidade

ESPAZO PRINCIPAL

Andar -1 e -2

 • Mostrador de información
 • Despachos de dirección e de proceso técnico
 • Salas de consulta e traballo
 • Fondo de monografías

HEMEROTECA

Andar -1

 • Fondo de revistas en curso e pechadas
 • Monografías: signaturas P3A- e P5A-
 • DVD
 • Escáner

ESPAZO ELVIRA BAO

Andar -1

 • Sala de traballos en grupo
 • 4 Ordenadores para consultar o catálogo e outras fontes
 • 12 postos de traballo
 • Encerado

ESPAZO MARÍA BARBEITO

Andar -1

 • Sala de traballos en grupo (reserva previa)
 • 4 Ordenadores para consultar o catálogo e outras fontes
 • 12 postos de traballo

ESPAZO CHANO PIÑEIRO

Andar -1

 • Sala de traballos en grupo (reserva previa)
 • 12 postos de traballo
 • Espazo de cine
 • Fondo de CD-ROM: DISC-

ESPAZO XOHANA TORRES

Andar -2

 • Lugar de lecer
 • Exposicións artísticas
 • Actividades culturais
 • Banda deseñada, literatura galego-portuguesa e relixión
 • Fotocopiadora