Avaliación da produción científica

SEXENIOS 2020 Seminario online (4/12/2020) Inscripción

Solicitude para realización de informes (só para PDI de la Facultade de Ceincias da Educación)

Convocatoria sexenios 2020 (BOE )

Criterios de avaliación 2020 (BOE )

Web da CNEIA

Contacto CNEAI

Presentación con información relevante sobre todo o proceso.

 

SEXENIOS 2020 Seminario online (4/12/2020) Inscripción

Solicitude para realización de informes (só para PDI de la Facultade de Ceincias da Educación)

Convocatoria sexenios 2020 (BOE )

Criterios de evaluación 2020 (BOE )

Web da CNEIA

Contacto CNEAI

Presentación con información relevante sobre todo el proceso.

Powered by emaze