Avaliación da produción científica

SEXENIOS 2020 Seminario online (4/12/2020) Inscripción

Solicitude para realización de informes (só para PDI de la Facultade de Ceincias da Educación)

Convocatoria sexenios 2020 (BOE )

Criterios de avaliación 2020 (BOE ) Mantéñense os de 2019

PDI contratado: Resolución do 29 de decembro de 2020 da Universidade da Coruña, pola que se fixa o procedemento e o prazo de presentación das solicitudes de avaliación da actividade investigadora para o profesorado da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física que conte co título de doutor/a, o profesorado colaborador por tempo indefinido e o profesorado interino coa categoría de contratado doutor, correspondente ao ano 2020.

Web da CNEIA

Contacto CNEAI

FAQS (preguntas frecuentes)

Orientaciones aplicadas por los comités evaluadores en la convocatoria 2019 de sexenios de investigación (ANECA)

Vídeos da ANECA do encontro online que tivo lugar o 14 de xaneiro de 2021 para conversar sobre os criterios de avaliación que se aplicarán na actual convocatoria de sexenios de investigación 2020.

Comités 1, 6.1, 6.2 y 6.3. 

Comités 2, 3, 4 y 5.

Comités 7.1, 7.2 y 8

Comités 9, 10 y 11

Delgado López-Cózar, E. (2021). Sexenios 2020: Una revisión de estilo y un insólito a la par que loable esfuerzo de transparencia en el reino de los índices de impacto. (2ª ed). DOI: 10.13140/RG.2.2.14771.14885

.

Presentación con información relevante sobre todo el proceso.

ACREDITACIÓN SEXENIOS CIENCIAS DA EDUCACIÓN 2020