Guías e titorias

Para axudarte na utilización dos nosos recursos e servizos, a Biblioteca ofrece unha serie de guías e vídeotitorias:

De gran utilidade para o alumnado e PDI da Facultade de Ciencias de la Educación son:

  • Préstamo durante a pandemia. Realizado polo Servizo de Biblioteca da UDC

  • Canle de Vimeo da Biblioteca de Ciencias da Educación: onde podes consultar vídeos sobre como buscar no catálogo, en Dialnet e en Google Scholar. 
  • Guía de Refworks elaborada pola Biblioteca da Facultad de Socioloxía.
  • Guía das normas APA (6ª edición) elaborada polo persoal da Biblioteca de Ciencias da Educación
  • Guía das normas APA (7ª edición) elaborada polo persoal da Biblioteca de Ciencias da Educación
  • ¿Cómo acceder aos recursos desde fóra da UDC?

  •  Como consultar os recursos electrónicos no catálogo?

  • Como consultar a Bibliografía recomendada?

  •  Acreditación de sexenios

Powered by emaze