Información e Referencia

A Biblioteca informará o usuario sobre a propia universidade, a biblioteca e os seus servizos e axudará a buscar información sobre calquera tema que sexa de interés para o usuario e a súa investigación. Tamén ofrece información sobre

 

 

Ademais, a Biblioteca ofrece un servizo de buscas bibliográficas sobre unha materia determinada nos distintos recursos electrónicos subscritos. A solicitude pódese facer dende a páxina web do Servizo de biblioteca, enchendo o Formulario de contacto, persoalmente na biblioteca, por correo electrónico (educación.bib@udc.es) ou por teléfono (881 01 46 49). Lembra que é unicamente para trabalos científicos, non realizamos procuras para traballos de aula xa que forma parte das competencias a avaliar polo profesorado. Si ofrecemos cursos de formación para vos aprender a buscar e xestionar a información.