Colección

A nosa colección está formada por unha ampla selección de materiais bibliográficos dispoñibles en libre acceso nos dous andares da Biblioteca. Para localizalos é preciso consultar o Catálogo dende calquera dos nosos ordenadores ou ben dende calquera ordenador ou dispositivo electrónico con acceso a Internet. Consulta aquí os Planos coa distribución da colección dentro da Biblioteca.
 
 
 

MONOGRAFÍAS

 

 • Temos preto de 90.000 monografías en papel.
 • Atópanse repartidas en diversas materias: P1 (Teoría e historia da educación), P10 (Psicoloxía social), EDF (Educación física, Deportes), S1 (Socioloxía), etc. Podes consultar aquí a lista completa das Materias.
 • Dentro de cada materia, os libros ordénanse por números correlativos.
 • Para buscar un libro, utiliza o Catálogo. Se precisas obras dunha materia determinada, tamén podes acudir directamente aos estantes.
 • En cada estante aparece indicada a súa materia e a signatura correspondente.
 

 

OBRAS DE REFERENCIA

 

 • As enciclopedias e os dicionarios son obras de referencia ou de consulta rápida.
 • Estas obras están excluídas do préstamo, é dicir, só se poden consultar na biblioteca.
 • A signatura dos dicionarios é DIC- e a das enciclopedias é EN-.
 • Para localizalos hai que buscalos no Catálogo ou mirar directamente nos estantes correspondentes.
 • Dentro de cada materia pódense atopar tamén dicionarios ou enciclopedias temáticas, algunhas das cales pódense levar en préstamo.
 • Tamén existen enciclopedias electrónicas como a Wikipedia ou Enciclonet, ambas gratuítas. Podes atopar outros recursos gratuítos na páxina web do Servizo de Biblioteca.
 

VÍDEOS, CD-ROM, DVD

 

 • A biblioteca dispón dunha colección de materiais audiovisuais en formato VHS (signatura VID-), CD-ROM (signatura DISC-) e DVD (signatura DVD-).
 • Todos se atopan no primeiro andar da Biblioteca. Os vídeos hai que solicitalos no mostrador de préstamo, os CD-ROM atópanse na sala Chano Piñeiro e os DVD na Hemeroteca.
 • Pódense atopar consultando o Catálogo ou ben mirando nos estantes.
 • Estes materiais pódense levar en préstamo. Os CD-ROM e os DVD tamén se poden consultar nos ordenadores da Biblioteca.
 

KIT

 

 • Un kit é un conxunto de diferentes materiais que se complementan e que se presentan xuntos en caixas ou carpetas. Poden estar compostos por cadernos de fichas, etiquetas adhesivas, mapas, xogos, etc.
 • A súa signatura é KIT- é atópanse na sala María Barbeito, no primeiro andar da Biblioteca.
 • Non se poden levar en préstamo.
 


TESES

 

 • As teses son traballos orixinais de investigación e, en xeral, inéditos, é dicir, non están publicados. Por iso non se poden levar en préstamo. Tampouco poden ser obxecto de reprodución (fotocopia, escaneamento, fotografía), agás con consentimento expreso do autor.
 • As que temos na biblioteca teñen a signatura TES- e atópanse na sala de proceso técnico.
 • Tras localizalas no Catálogo (por autor, título ou signatura), deben solicitarse no mostrador de préstamo.
 • O noso repositorio institucional RUC ofrece o acceso aberto ao texto completo das teses redactadas polos membros da UDC. Pódense buscar polo autor, o título, a materia ou entrando na colección Investigación.
 • Na páxina web do Servizo de Biblioteca hai outros enlaces de busca de Teses de doutoramento, tanto españolas como internacionais.
 

LIBRO ANTIGO

 

 • A biblioteca conta cun fondo de libro antigo, o Fondo Pillado, que reúne documentos publicados antes de 1950, con anterioridade ao Depósito Legal.
 • Atópanse nun depósito situado na sala Xohana Torres, na planta baixa da Biblioteca.
 • Para consultalos hai que buscalos no Catálogo e solicitalos no mostrador de préstamo.
 • Polas súas características, estes libros non se poden levar en préstamo.