Normativa

Regulamento do Servizo de Biblioteca da Universidade da Coruña (Aprobado no Consello de Goberno do 22 de maio de 2008)

Carta de dereitos e deberes dos usuarios da Biblioteca da Universidade da Coruña (Aprobada no Consello de Goberno do 22 de xullo de 2004)

Normas de préstamo do Servizo de Biblioteca da Universidade da Coruña (Aprobadas pola Comisión da Biblioteca Universitaria do 17 de novembro de 2008)

Normas de uso do préstamo interbibliotecario da Biblioteca da UDC (Aprobadas pola Comisión da Biblioteca Universitaria do 17 de novembro 2008)

Normas de préstamo dos test e revistas (Aprobadas pola Comisión de biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación do 21 de abril de 2017)

Normas de uso dos lectores de libros electrónicos

Sala María Barbeito. Normas de uso

Sala Chano Piñeiro. Normas de uso