PDI

Por mor da situación actual de inseguridade e incerteza ante o covid-19, a Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación utilizará, prioritariamente, a modalidade virtual para as súas formacións en competencias dixitais durante o curso 2020-21. Estas serán complementadas con obradoiros para un público reducido e asesoramento individual.

Se a situación o permite, as sesións individuais e de grupos reducidos (seminarios para PDI ou cafés(in)formativos) serán presencias, no entanto, sempre contemplaremos a opción virtual como alternativa.

A Biblioteca dispón de material de auto-formación na plataforma Moodle, á que poderá acceder calquera persoa da comunidade universitaria que o solicite. Igualmente, existe información na páxina web con video-titoriais, infografías, presentacións e guías sobre os recursos principais.

As sesións virtuais serán realizadas a través da plataforma Teams.

ESTRATEXIAS PARA INCREMENTAR A VISIBILIDADE E O IMPACTO DOS RESULTADOS DA INVESTIGACIÓN


Virtual (Moodle) + presencial/virtual (Teams)

Curso en colaboración co CUFIE. 12 horas (8 h. teóricas en liña e 4 h presenciais

Obxectivos:

 • Motivar ao profesorado a ter unha presenza profesional activa na rede que reflicta de forma precisa as súas actividades de investigación.
 • Promover o uso de boas prácticas á hora de crear unha identidade inequívoca como autor e investigador.
 • Informar ao PDI dos recursos específicos para a creación de perfís identificativos que faciliten a súa visibilidade nas bases de datos e na rede.
 • Facilitar ao PDI estratexias para a visibilidade das súas publicacións científicas.
 • Traballar de forma práctica na creación de perfís e estratexias de visibilidade nos obradoiros.

Contidos:

 • A Identificación de autor/a: nome e filiación
 • A publicación científica
 • A publicación e o acceso aberto. O repositorio institucional da UDC (RUC)
 • Plataformas sociais e redes científicas

ABRIL E MAIO 2021

SEMINARIO ESPECIAL SEXENIOS: PROCURAR ÍNDICES DE GRADACIÓN E INDICIOS CALIDADE NAS ACHEGAS PARA A CONVOCATORIA DE 2020

Presentación dispoñíbel
Virtual

Seminario focado ao PDI que quere solicitar o recoñecemento de sexenios. Tamén é útil para quen precise avaliación da ANECA ou ACSUG. O seminario compleméntase con citas individuais de apoio e elaboración de informes.

Obxectivos

 • Coñecermos os criterios de avaliación da CNEAI nas diferentes áreas de coñecemento para a concesión de sexenios
 • Familiarizármonos cos diferentes índices de gradación utilizados para a avaliación científica
 • Aprendermos na procura de índices de gradación para publicacións periódicas e monografías nas distintas fontes
 • Sermos quen de extraer un informe de citas das nosas publicacións
 • Procurarmos indicios de calidade para as nosas publicacións
 • Coñecermos as pautas para encher a solicitude

Contidos:

 • CRITERIOS DA CNEAI PARA A CONVOCATORIA 2020
 • Revistas con Índices de Calidade Relativa (ICR) e onde procuralos
 • Índice de impacto - JCR
 • SJR- Scopus
 • Índice H
 • SNIP, Cite Score, IPP
 • Índices de gradación para revistas españolas: Dialnet Métricas, Scielo Citation Index
 • Revistas sen ICR: Indicios de calidade
 • Monografías: ICR e indicios de calidade. SPI
 • Procurar citas dos nosos documentos
 • Almétricas
 • Consellos

Data: NOVEMBRO 2020

 

Powered by emaze