Solicitar cita previa

Durante o tempo que dure a pandemia do covid-19 deberemos solicitar cita previa para reservar os postos de traballo e consulta en sala. Non será precisa nin para levar en préstamo nin para devolver documentos. O que si é preciso para levar documentos é realizar unha reserva previa no catálogo da Biblioteca, a través do noso perfil de usuaria ou usuario.

1. Reservar no rexistro de usuaria/o

2. Agardar aviso da Biblioteca (e-mail)

3. Recollida na Biblioteca coa túa TIU e máscara social.

Podedes ver aquí un videotitorial cos pasos a seguir