Guía de novo alumnado

 

Como acceder aos nosos recursos?

Todo o alumnado da UDC, é usuario de pleno dereito da Biblioteca, en calquera dos seus puntos de servizo.

Identificación: a Biblioteca utiliza a Tarxeta Identificativa da Universidade (TIU) como carné de usuaria/o, pero non é responsable da súa xestión. Mentres non teña a tarxeta, pódese facer uso da Biblioteca presentando o DNI, sempre que estea dado de alta na base de datos da Universidade (Darse de alta). En caso de perda ou extravío da tarxeta, pode solicitala de novo na Oficina Universitaria (tel. 981 296 387 ou ext. 2359). Se tivese o Servizo 4B Maestro, cancélea en calquera oficina do Banco Santander ou no tel. 902 242 424.

Wifi: debes configurar a rede eduroam 
Acceso remoto (recursos electrónicos de pago: bases de datos, revistas, e-books)

Que servizos ofrece a Biblioteca?

CATÁLOGO

 • Permite buscar todo tipo de documentos (papel e lectrónico) en calquera das bibliotecas da UDC. 
 • Podemos acceder ao noso perfil de usuaria/o e renovar, reservar ou crear listaxes cos documentos en préstamo.
 • Temos opción de consultar a bibliografía recomendada por cada docente ou materia e ver se os exemplares están dispoíbeis na Biblioteca

PRÉSTAMO E CONSULTA EN SALA

 
 • Actualmente o acceso aos postos de lectura só está permitido no andar principal e con cita previa
 • O acceso á colección está restrinxido, unicamente o persoal da biblioteca pode acceder a el
 • Se precisas consultar algunha revista deberás solicitala no mostrador. Dispoñemos dun scaner de man para o teu uso
 • Para levar documentos en préstamo é imprescindíbel realizar unha reserva previa no catálogo. PPara realizar as renovacións é preferíbel por internet (rexistro de usuaria/o) ou por teléfono.
 • Podes consultar esta guía ou ver un vídeo explicativo a seguir:
   

 

ACCESO Á BIBLIOTECA DIXITAL (RECURSOS ELECTRÓNICOS)

 • A Biblioteca conta con gran número de recursos electrónicos: revistas, libros e bases de datos. Podes acceder a todos eles desde casa.
 • É imprescindíbel que antes te conectes ao acceso remoto.
 • De precisares axuda sobre a utilización dos mesmos contacta con nós. 
   
 • Guía de uso de LeBuc

SERVIZO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

 • Podes solicitar axuda telefónica, por mail ou tutoría a través de Teams sobre:
 • A realización de calquera procura bibliográfica para traballos de aula
 • Calquera dúbida na utilización do estilo APA (como citar ou crear referencias). Aquí tes unha guía elaborada pola biblioteca da 7ª ed. das normas APA.

FORMACIÓNS

Temos unha ampla oferta de formacións, consúltaas na nosa web. De teres algunha necesidade que non estea ofrecida non dubides en contactar con nós.

SUXESTIÓNS DE ADQUISICIÓNS

Podes solicitar por correo calquera obra que non estea no catálogo e que precises para os teus traballos. Mercarémola sempre que sexa posíbel.

PEQUENA GUÍA DE ONDE E COMO BUSCAR INFORMACIÓN

Un documento e coñecer a súa localización na biblioteca

Para procurar un documento (libro, revista, dvd, tese ou calquera outro tipo de material) e localizalo nos nosos andéis deberás utilizar o catálogo da Biblioteca. Nel poderás se o documento está na Biblioteca, se está disponible para préstamo, en que centro e en que andel está situado. Podes consultar a nosa guía e titorial de utilización do mesmo.
 

Bibliografía recomendada en cada materia

A Bibliografía recomendada está disponible nas guías docentes de cada materia mais tamén está accesible dende o catálogo da biblioteca, onde podedes coñecer a súa ubicación e dispoñiblidade. Inclúense os recursos electrónicos.

Documentos sobre un tema concreto

Existen multitude de recursos nos que podemos procurar información sobre un tema. A utilización dun ou outro dependerá do eido científico, da universialidade da busca, do tipo de material que precisamos, da lingua na que nos manexemos e da pericia que teñamos na procura. Na web da Biblioteca hai ampla información sobre cada un dos recursos disponibles. O que si deberás ter en conta é que xa estás “alén do google” e que o google xenérico xa non é a fonte a utilizar se o que precisamos é información académica e científica.
Ademais do catálogo serán moi útis dúas fontes, de acceso gratuíto, coas que poderás atopar información para calquera traballo de aula: Dialnet e Google Scholar. 
No primeiro caso trátase dunha base de datos na que se indiza unha ampla tipoloxía de documentos científicos de España e Latinoamérica: artigos, teses, actas de congresos, libros e capítulos de libros. Céntrase en humanidades e ciencias sociais e xurídicas. Na mayoría dos casos podemos acceder ao texto completo dos mesmos. Nesta mesma canle podes consultar unha guía de utilización deste recurso.
Google Scholar é un buscador académico, que fai a procura en todo o acceso aberto. Localiza documentos de tipo académico e científico como artigos, teses, libros, reseñas, actas de congresos, patentes ou informes técnicos. Tira a información de editoriais, revistas en acceso aberto, repositorios institucionais e repositorios de preprints. Nesta mesma canle podes consultar unha guía de utilización deste recurso. 
Se desexas localizar outras fontes para procurar información, na nosa páxina web ofrecémosche información e acceso a buscadores científicos e bases de datos especializadas. 

Evitar o plaxio e citar correctamente

Sempre que realices un traballo académico debes evitar o plaxio e citar correctamente. Para iso debes tomar os datos da fonte que utilizas (autoría, título, revista, datos de publicación e data) e citalos correctamente, engadindo ao final do traballo as correspondentes referencias bibliográficas. É imprescindible citar calquera fonte (texto, imaxe, vídeo, táboa ou audio), sexa esta extraída de caqluera medio (impreso ou internet), recoñecendo así a autoría orxinal.
Para componer as citas e as referencias bibliográficas deberás seguir un estilo e norma específicas, o utilizado na área de Ciencias da educación é o estilo da APA. Na web da Biblioteca tes unha guía práctica da mesma.

Deixamos aquí algúns videotitoriais

Podes ver máis videotitoriais na nosa canle de Vimeo.