Blog

17/11/2020


Comezamos as formacións para TFG

Hoxe comezamos as XORNADAS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS INFORMACIONAIS PARA A ELABORACIÓN DUN TFG OU TFM. Como xa sabedes, realizaranse a través da plataforma Teams. Achegamos os enlaces para acceder a cda unha das reunións:


MÓDULO 1. A PROCURA DE INFORMACIÓN. ACCESO AO TEXTO COMPLETO  • Normativa. Onde atopar TFG xa presentados. 

 • Onde e como buscar a información 

 • Analizarmos a necesidades de información 

 • Seleccionarmos as fontes 

 • Estratexia de busca 

 • Avaliación da información 

 • Da cita ao texto completo 


 SESIÓN DE MAÑÁmércores 18 de 10 a 11h 


SESIÓN DE TARDEmartes 17 de 16 a 17 h 


MÓDULO 2. XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DA INFORMACIÓN. REFWORKS. REDACCIÓN DO TFG. EVITARMOS O PLAXIO. ESTILO APA. A DEFENSA  • Principais xestores bibliográficos 

 • Refworks 

 • Evitarmos o plaxio 

 • Elaboración de citas e referencias bibliografía. O estilo APA 

 • Obtención de imaxes copyleft 

 • Axudas do SNL 

 • Publicación no RUC 

 • Ferramentas útiles utilizando as TICs 

 • Presentacións dinámicas 

 • Pósters 


 SESIÓN DE MAÑÁVENRES 20 DE 10 A 11.30 h 


SESIÓN DE TARDEXOVES 19 DE 16 A 17 h