Comisións de Xunta de Facultade

(Aprobadas na Xunta da Facultade do 27 de abril de 2021)
 
 
Comisión Permanente:
 
Equipo decanal
Manuel Peralbo Uzquiano - Decano
Montserrat Durán Bouza - Secretaria Académica
Juan Carlos Brenlla Blanco - Vicedecano
Roberto Suárez Brandariz -Vicedecano
María Bobadilla Pérez - Vicedecana
Tania Fátima Gómez Sánchez - Vicedecana
Nuria Rebollo Quintela - Vicedecana
Juan Carlos Rivadulla López  - Vicedecano 
 
Directores/as Departamentos:
Ana Sánchez Bello - Departamento Pedagoxía e Didáctica
Pilar Vieiro Iglesias - Departamento Psicoloxía
Jesús Miguel Muñoz Cantero - Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
 
Coordinadores/as Titulación Grao:
Mónica Vilamea Pérez - Logopedia
Laura Cruz López - Educación Social
María Montserrat Castro Rodríguez - Educación Primaria
María Begoña Lasa Álvarez - Educación Infantil
 
Coordinadores/as Mestrados:
Alicia Risso Migues - Mestrado Universitario de Psicoloxía Aplicada
Eva Espiñeira Bellón - Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
Ánxela Bugallo Rodríguez - Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Susana García Barros - Mestrado Interuniversitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria
Teresa Núñez Mayán - Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
 
Estudantes:
Laura Agra Bañobre
Alba López Neira
Ariadna Zas Rodríguez
 
P.A.S.:
Mª Esther Miramontes Villar
 
 
Comisión Académica:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Mª Cristina Naya Riveiro - Departamento Pedagoxía e Didáctica
Pilar Vieiro Iglesias - Departamento Psicoloxía
Rocío Chao Fernández - Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Lara Varela Garrote - Grao en Educación Infantil
Mª Alicia Arias Rodríguez - Grao en Educación Social
Enrique de la Torre Fernández - Grao en Educación Primaria
 
Estudantes:
Laura Agra Bañobre
Raquel García Herrero
Andrés Suárez Bueno
Ariadna Zas Rodríguez
 
P.A.S.:
Mª Esther Miramontes Villar
 
 Lista da Agarda
Víctor Arufe Giráldez
 
Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructuras:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
María Alicia Arias Rodríguez
Begoña Lasa Álvarez
Carlos Soneira Calvo
Raúl Fraguela Vale
 
Estudantes:
Raquel Saavedra Fernández
Andrés Suárez Bueno
 
 
Comisión de Extensión Cultural:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Juan José Bueno Aguilar
Paula Mendiri Ruiz de Alda
Nuria Rebollo Quintela
Francisco César Rosa Napal
 
Estudantes:
Raquel García Herrero
 
 
Comisión de Normalización Lingüística:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Xulio Pardo de Neyra Fernández Couso
 
Estudantes:
Alba López Neira
Víctor Blanco Tarela
 
 
Comisión de Titulación de Educación Infantil:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Begoña Lasa Álvarez - Coordinadora Grao
Pilar Couto Cantero - D.L.L.
Eva María Espiñeira Bellón - M.I.D.E.
José María Mesías Lema - D.E.P.
Lara Varela Garrote - D.E.C.
Mª Victoria Magdalena Vidal - D.C.S.
Rocío Chao Fernández - D.E.M.
Miguel Ángel Simón López - P.E.T.R.A.
Adina Claudia Dumitru - P.E.E.
Dorinda Mato Vázquez - D.M.
Concepción Sánchez Blanco - D.O.E.
Pedro Vega Marcote - D.C.E,
Gabriel Vázquez Fernández - Socioloxía
 
Estudantes:
Laura Agra Bañobre
Ariadna Zas Rodríguez
 
 
Comisión de Titulación de Educación Primaria:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Mª Montserrat Castro Rodríguez - Coordinadora Grao
Mª Luisa Rodicio García - M.I.D.E.
Mª Victoria Magdalena Vidal - D.C.S.
María Bobadilla Pérez - D.L.L.
Roberto Suárez Brandariz - D.E.P.
Francisco César Rosa Napal - D.E.M
Víctor Arufe Giráldez - D.E.C.
Lino Cuevas González -P.E.E
Carlos Soneira Calvo - D.M.
Juan Carlos Rivadulla López - D.C.E.
Xosefa Eva Espido Bello - D.O.E
Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez - Tª.Hª
Gabriel Vázquez Fernández - Socioloxía
 
Estudantes:
Víctor Blanco Tarela
 
 
Comisión de Titulación de Educación Social:

Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Laura Cruz López - Coordinadora Grao
Mª Alicia Arias Rodríguez - M.I.D.E.
Manuel García Fernández - P.E.E.
Ricardo García Mira - P.S.
Mª Begoña Rumbo Arcas - D.O.E
 
Estudantes:
Raquel García Herrero
Alba López Neira
Raquel Saavedra Fernández
Andrés Suárez Bueno
 
 
Comisión de Titulación de Logopedia:

Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Mónica Vilamea Pérez - Coordinadora Grao
Mª Paula Ríos de Deus - M.I.D.E
Fernando Valle-Inclán Alsina - P.B.
Juan Ramón Lamas González - P.B.I.O.
Mª Luisa Gómez Taibo - P.E.E.
Pilar García de la Torre - P.E.T.R.A
Montserrat Castro Rodríguez - D.O.E.
Isabel Vilariño Vilariño - Mediciña
Mª del Carmen Arufe Gonda - Anatomía e Embrioloxía Humana
 
  Estudantes:
Laura Agra Bañobre
Raquel García Herrero
 
 
 
OUTRAS COMISIÓNS  DELEGADAS
 
Comisión de Garantía de Calidade:

  Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
 Vicedecana 
Nuria Rebollo Quintela
 
Secretaria Académica do centro
Montserrat Durán Bouza
 
Coordinadores/as Titulación Grao
Mónica Vilamea Pérez - Logopedia
Laura Cruz López - Educación Social
Montserrat Castro Rodríguez - Educación Primaria
María Begoña Lasa Álvarez - Educación Infantil
 
Coordinadores/as Mestrados:
Alicia Risso Migues - Mestrado Universitario en Psicoloxia Aplicada
Eva Espiñeira Bellón - Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
Ánxela Bugallo Rodríguez - Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Pilar Vieiro Iglesias - Mestrado Universitario en Estudos Avanzados sobre a Comunicación, a Linguaxe e as súas Patoloxías
Susana García Barros - Mestrado Interuniversitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria
Teresa Núñez Mayán - Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
 
Profesorado:
Mercedes González Sanmamed
Jesús Miguel Muñoz Cantero
 
Estudantes:
Andrés Suárez Bueno
Ariadna Zas Rodríguez
 
P.A.S.:
María del Carmen Pérez Eirís
 
Lista da Agarda:
Mª Paula Ríos de Deus
Carolina Rodríguez Llorente
 
 
Comisión de Biblioteca:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Tania Fátima Gómez Sánchez
Silvia López Larrosa
Mª Begoña Rumbo Arcas 
 
Estudantes
Víctor Blanco Tarela
Ariadna Zas Rodríguez
 
 
Comisión de Relacións Internacionais:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Pilar Couto Cantero
Mercedes González Sanmamed
Carolina Rodríguez Llorentes
 
Estudantes:
Laura Agra Bañobre
 
 
Tribunal de Compensación:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Secretaria Académica:
Montserrat Durán Bouza
 
Coordinadoras/es de Grao:
Mónica Vilamea Pérez
María Barba Nuñez
Begoña Lasa Álvarez
 
P.A.S.:
Mª Esther Miramontes Villar
 
Estudantes:
Andrés Suárez Bueno
 
 
 
COMISIÓN DE TRABALLO
 
Comisión de Ética e Mediación (aprobada na Xunta de Facultade de 12 de novembro de 2019)
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Secretaria Académica 
Montserrat Durán Bouzas
 
Profesorado:
Patricia Carballal Miñán
Alicia Risso Míguez
Mª Mar Rodríguez Romero - Representante O.I.X.
Concepción Sánchez Blanco
Iria Sobrino Freire
Juan Alberto Sucasas Peón
Xosé Grabiel Vázquez Fernández
 
Estudantes:
Brais Fernández Da Aira
Antía Furelos López
Sandra Lage Silva
Raquel Saavedra Fernández
 
P.A.S.: 
Mª Carmen Pérez Eirís