Comisións de Xunta de Facultade

(Aprobadas na Xunta da Facultade do 5 de abril de 2019)
 
 
Comisión Permanente:
 
Equipo decanal
Manuel Peralbo Uzquiano
Montserrat Durán Bouza
Juan Carlos Brenlla Blanco
Roberto Suárez Brandariz
María Bobadilla Pérez
Tania Fátima Gómez Sánchez 
Nuria Rebollo Quintela
Juan Carlos Rivadulla López
 
Directores/as Departamentos:
Ana Sánchez Bello
Pilar Vieiro Iglesias
Jesús Miguel Muñoz Cantero
 
Coordinadores/as Titulación Grao:
Laura Cruz López
María Montserrat Castro Rodríguez
Mónica Vilamea Pérez 
María Begoña Lasa Álvarez
 
Coordinadores/as Mestrados:
Alicia Risso Migues
Eva Espiñeira Bellón
Ánxela Bugallo Rodríguez
Pilar Vieiro Iglesias
Susana García Barros
Teresa Núñez Mayán
 
Estudantes:
Alba López Neira
Diana Monserrat Cabrera
Eva María Mouriño Andrade
Raquel Fidalgo Joga
Sandra Pereira Veiga
Uxía Hadaly Romero Bouzas
 
P.A.S.:
Mª Esther Miramontes Villar
 
 
Comisión Académica:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Mª Cristina Naya Riveiro
Pilar Vieiro Iglesias
Rocío Chao Fernández
Lara Varela Garrote
Mª Alicia Arias Rodríguez
Nuria Rebollo Quintela
 
Estudantes:
Alba López Neira
Diana Montserrat Cabrera
Eva María Mouriño Andrade
Victor Blanco Tarela
 
P.A.S.:
Mª Esther Miramontes Villar
 
 
Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructuras:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Begoña Lasa Álvarez
María Alicia Arias Rodríguez
Raúl Fraguela Vale
 
Estudantes:
Andrés Suárez Bueno
Diego Ferral Ramírez
Sandra Pereira Veiga
 
 
Comisión de Extensión Cultural:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Juan José Bueno Aguilar
Mª Dolores Cotelo Guerra
Paula Mendiri Ruíz de Alda
 
Estudantes:
 
P.A.S.:
Mª Inmaculada Doval Porto
 
 
Comisión de Normalización Lingüística:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Iria Sobrino Freire
Mª Montserrat Muriano Rodríguez
Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez
 
Estudantes:
Brais Fernández Da Aira
 
P.A.S.:
Mª Inmaculada Doval Porto
 
 
Comisión de Titulación de Educación Infantil:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Begoña Lasa Álvarez
Eva María Espiñeira Bellón
José María Mesías Lema
Lara Varela Garrote
Mª Victoria Magdalena Vidal
Rocío Chao Fernández
Miguel Ángel Simón López
Dorinda Mato Vázquez
Mª Dolores Cotelo Guerra
Marta Fernández Prieto
Pedro Vega Marcote
Gabriel Vázquez Fernández
Ana Porto Rioboo
 
Estudantes:
Diana Monserrat Cabrera
Eva Mª Mouriño Andrade
 
 
Comisión de Titulación de Educación Primaria:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Mª Montserrat Castro Rodríguez
Mª Luisa Rodicio García
Mª Victoria Magdalena Vidal
Pilar Couto Cantero
Roberto Suárez Brandariz
Rocío Chao Fernández
Víctor Arufe Giráldez
Lino Cuevas González
Enrique de la Torre Fernández
Juan Carlos Rivadulla López
Jurjo Torres Santomé
Helena Zapico Barbeito
Gabriel Vázquez Fernández
 
Estudantes:
Diego Ferral Ramírez
Víctor Blanco Tarela
 
 
Comisión de Titulación de Educación Social:

Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Laura Cruz López
Mª Alicia Arias Rodríguez
Manuel García Fernández
Pablo Espinosa Breen
Mª Mar Rodríguez Romero
Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez
 
Estudantes:
Alba López Neira
Brais Fernández Da Aira
Raquel Fidalgo Joga
Raquel Saavedra Fernández
 
 
Comisión de Titulación de Logopedia:

Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Profesorado:
Mónica Vilamea Pérez
Teresa Juana García Real
Mª Luisa Gómez Taibo
Pilar García de la Torre
Montserrat Castro Rodríguez
Isabel Vilariño Vilariño
Mª del Carmen Arufe Gonda
Fernando Valle-Inclán Alsina
 
 
Comisión de Calidade:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Secretaria Académica del centro:
Montserrat Durán Bouza
 
Coordinadores/as Titulación Grao
Mónica Vilamea Pérez (Logopedia)
Laura Cruz López (Educación Social)
Montserrat Castro Rodríguez (Educación Primaria)
María Begoña Lasa Álvarez (Educación Infantil)
 
Coordinadores/as Mestrados:
Alicia Risso Migues (Mestrado Universitario en Psicoloxia Aplicada)
Eva Espiñeira Bellón (Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares)
Ánxela Bugallo Rodríguez (Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas)
Pilar Vieiro Iglesias (Mestrado Universitario en Estudios Avanzados sobre a Comunicación, o Lingoaxe e as súas Patoloxías)
Susana García Barros (Mestrado Interuniversitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria)
Teresa Núñez Mayán (Mestrado Universitario en Psicopedagoxía)
 
Profesorado:
Mercedes González Sanmamed
Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez
 
Estudantes:
Eva María Mouriño Andrade
Diana Monserrat Cabrera
 
P.A.S.:
María del Carmen Pérez Eirís
 
 
Comisión de Biblioteca:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Directora da Biblioteca do centro:
María José Gutiérrez Calvete
 
Vocales Profesorado:
María Begoña Lasa Álvarez
Patricia Carballal Miñán
María Dolores Cotelo Guerra
Patricia Digón Regueiro
Silvia López Larrosa
 
Estudantes:
Uxía Hadaly Romero Bouzas
 
P.A.S.:
María Inmaculada Doval Porto
 
 
Comisión de Relacións Internacionais:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Vicedecana:
María Bobadilla Pérez
 
Profesorado:
Pilar Couto Cantero
Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez
 
Estudantes:
Andrés Suárez Bueno
Diego Ferral Ramírez
Uxía Hadaly Romero Bouzas
 
P.A.S.:
María Inmaculada Doval Porto
 
 
Tribunal de Compensación:
 
Decano o membro do equipo decanal en quen delegue
 
Secretaria Académica:
Montserrat Durán Bouza
 
Profesorado:
Mónica Vilamea Pérez
Laura Cruz López
María Montserrat Castro Rodríguez
 
Estudantes:
Sandra Pereira Veiga
 
P.A.S.:
Mª Esther Miramontes Villar