Comisións de Xunta de Facultade

(Aprobadas en Xunta de Facultade o 10 de xullo de 2023)
 
 
Comisión Permanente:
 
Equipo decanal
Manuel Peralbo Uzquiano - Decano
Montserrat Durán Bouza - Secretaria Académica
Juan Carlos Brenlla Blanco - Vicedecano
Roberto Suárez Brandariz -Vicedecano
Alba Patricia Digón Regueiro - Vicedecana
Tania Fátima Gómez Sánchez - Vicedecana
Nuria Rebollo Quintela - Vicedecana
Juan Carlos Rivadulla López  - Vicedecano 
 
Directores/as Departamentos:
Ana Sánchez Bello - Departamento Pedagogía y Didáctica
Pilar Vieiro Iglesias - Departamento Psicología
Jesús Miguel Muñoz Cantero - Departamento Didácticas Específicas y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
 
Coordinadores/as Titulación Grao:
Mónica Vilamea Pérez - Logopedia
María Barba Núñez - Educación Social
Juan José Lorenzo Castiñeiras - Educación Primaria
María Begoña Lasa Álvarez - Educación Infantil
 
Coordinadores/as Mestrados:
Susana Rodríguez Martínez - Mestrado Universitario en Psicoloxia Aplicada
Pilar Vieiro Iglesias - Mestrado Estudos Avanzados Linguaxe, Comunicación e as súas Patoloxías
Rocío Chao Fernández - Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Susana García Barros - Mestrado Interuniversitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria
Teresa Núñez Mayán - Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
 
Estudantes:
María Pérez López
 
P.A.S.:
Mª Esther Miramontes Villar
 
 
Comisión Académica:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Mª Cristina Naya Riveiro - Departamento Pedagoxa e Didáctica
Pilar Vieiro Iglesias - Departamento Psicoloxía
Rocío Chao Fernández - Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Mª Dolores Cotelo Guerra - Grao en Educación Infantil
Mª Alicia Arias Rodríguez - Grao en Educación Social
Patricia Carballal Miñán - Grao en Educación Primaria
Montserrat Durán Bouza - Grao en Logopedia
 
Estudantes:
María Pérez López
 
P.A.S.:
Mª Esther Miramontes Villar
 
Lista de Agarda
Yamilé Pérez Guilarte Grao en Educación Infantil
Lara Varela Garrote
Grao en Educación Infantil
Miguel A. Simón López
Grao en Educación Infantil
Pilar Couto Cantero
Grao en Educación Infantil
Eva Mª Espiñeira Bellón
Grao en Educación Infantil
Enrique de la Torre Fernández
Grao en Educación Primaria
Luisa Losada Puente
Grao en Educación Primaria
Victoria Magdalena Vidal
Grao en Educación Primaria
Víctor Arufe Giráldez
Grao en Educación Primaria
Carlos Soneira Calvo
Grao en Educación Primaria
Francisco César Rosa Napal
Grao en Educación Primaria
Araceli Serantes Pazos
Grao en Educación Social
Mª Milagros Redondo Díaz
Grao en Logopedia
Mª del Carmen Arufe Gonda
Grao en Logopedia
 
 
Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructuras:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
María Alicia Arias Rodríguez
Carlos Soneira Calvo
Raúl Fraguela Vale
 
Estuiantes:
             
María Pérez López
 
 
Comisión de Extensión Cultural:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Nuria Rebollo Quintela
Laura Cruz López
Patricia Carballal Miñán
Luisa Losada Puente
 
PAS:
 Mª Inmaculada Doval Porto
 
Estudiantes:
 María Pérez Lópe 
Lista de agarda:
Francisco César Rosa Napal
 
 
Comisión de Normalización Lingüística:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Mª Montserrat Muriano Rodríguez
Iria Sobrino Freire
 
Estudantes:
 María Pérez López
 
 P.A.S.
             Mª Inmaculada Doval Porto
 
 
Comisión de Titulación de Educación Infantil:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Begoña Lasa Álvarez - Coordinadora Grao
Iria Sobrino Freire - D.L.L.
Eva María Espiñeira Bellón - M.I.D.E.
José María Mesías Lema - D.E.P.
Lara Varela Garrote - D.E.C.
Yamilé Pérez Guilarte - D.C.S.
Rocío Chao Fernández - D.E.M.
Miguel Ángel Simón López - P.E.T.R.A.
Silvia López Larrosa - P.E.E.
Carlos Soneira Calvo- D.M.
Rosa Mª Méndez García - D.O.E.
Yolanda Golías Pérez - D.C.E,
Mª Dolores Cotelo Guerra - Tª.Hª.
Xosé Gabriel Vázquez Fernández - Sociología
 
Estudantes:
María Pérez López 

 
Comisión de Titulación de Educación Primaria:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Juan José Lorenzo Castiñeiras - Coordinadora Grao
Mª Luisa Rodicio García - M.I.D.E.
Mª Victoria Magdalena Vidal - D.C.S.
María Bobadilla Pérez - D.L.L.
Roberto Suárez Brandariz - D.E.P.
Francisco César Rosa Napal - D.E.M
Víctor Arufe Giráldez - D.E.C.
Lino Cuevas González -P.E.E
Carlos Soneira Calvo - D.M.
Juan Carlos Rivadulla López - D.C.E.
Xosefa Eva Espido Bello - D.O.E
Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez - Tª.Hª
Gabriel Vázquez Fernández - Socioloxía
 
Estudantes:
María Pérez López
 
 
Comisión de Titulación de Educación Social:

Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
María Barba Núñez - Coordinadora Grao
Mª Alicia Arias Rodríguez - M.I.D.E.
Isabel Piñeiro Aguín - P.E.E.
Pablo Espinosa Breen - P.S.
Mª Begoña Rumbo Arcas - D.O.E
Laura Cruz López - Tª.Hª.
Xosé Gabriel Vázquez Fernández - Socioloxía 
 
Estudantes:
María Pérez López
 
 
Comisión de Titulación de Logopedia:

Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Mónica Vilameá Pérez Coordinadora Grao
Mª Luisa Rodicio García M.I.D.E.
Mª Ángeles González Fernández P.B.
Juan Ramón Lamas González PBIO
Mª Luisa Gómez Taibo P.E.E.
Pilar García de la Torre P.E.T.R.A.
Juan José Lorenzo Castiñeiras D.O.E.
Mª Milagros Redondo Díaz MCC
Isabel Vilariño Vilariño Mediciña
Mª del Carmen Arufe Gonda Anatomía e Embrioloxía Humana
 
 Estudiantes:
María Pérez López
Guillermo Rancho González 
 
 
 
OUTRAS COMISIONES DELEGADAS
 
Comisión de Garantía de Calidade:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Vicedecana 
Nuria Rebollo Quintela
 
Secretaria Académica do centro
Montserrat Durán Bouza
 
Coordinadores/as Titulación Grado
Mónica Vilamea Pérez - Logopedia
María Barba Núñez - Educación Social
Juan José Lorenzo Castiñeiras - Educación Primaria
María Begoña Lasa Álvarez - Educación Infantil
 
Coordinadores/as Mestrados
Susana Rodríguez Martínez - Mestrado Universitario en Psicoloxia Aplicada
Rocío Chao Pérez - Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Pilar Vieiro Iglesias - Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre la Comunicación, el Lenguaje y sus Patologías
Susana García Barros - Mestrado Interuniversitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria
Teresa Núñez Mayán - Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
 
Profesorado:
Jesús Miguel Muñoz Cantero 
Ana Mª Bueno Palomino
 
Estudiantes:
María Pérez López
 
P.A.S.:
 
 
Lista de Agarda:
Víctor Arufe Giráldez
Mª Luisa Rodicio García
 
 
Comisión de Biblioteca:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano

Directora Biblioteca
María Gutiérrez Calvete

Profesorado:
Tania Fátima Gómez Sánchez
Mª Dolores Cotelo Guerra
Silvia López Larrosa
Eva Mª Espiñeira Bellón
Mª Montserrat Muriano Rodríguez
 
Estudiantes:
 María Pérez López
 
P.A.S.:
Inmaculada Doval Porto

 
Comisión de Relaciones Internacionales:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Profesorado:
Pilar Couto Cantero
Mª Luisa Losada Puente
Lucía Vázquez Ben
 
Estudiantes:
María Pérez López
 
 
Tribunal de Compensación:
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Secretaria Académica:
Montserrat Durán Bouza
 
Coordinadoras/es de Grado:
Mónica Vilamea Pérez
María Barba Nuñez
Mª Montserrat Castro Rodríguez
 
P.A.S.:
Mª Esther Miramontes Villar
 
Estudiantes:
María Pérez López
 
 
COMISIÓN DE TRABALLO
 
Comisión de Ética y Mediación (aprobada en la Junta de Facultad del 24 de xaneiro de 2024)
 
Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
Secretaria Académica 
Montserrat Durán Bouzas
 
 Profesorado:
Mª Mar Rodríguez Romero - Representante O.I.X.
Concepción Sánchez Blanco
Luisa Losada Puente
Rosa Elena Caramés Balo
María Luisa Rodicio García
 
 
Estudantes:
 
 
P.A.S.: 
 

 

Comisión Académica Máster Psicoloxía Aplicada

Decano 
Manuel Peralbo Uzquiano
 
 Coordinadora
Susana Rodríguez Martínez
 
Profesorado:
Carlos Freire Rodríguez P.E.E.
Silvia López Larrosa P.E.E.
Antonio Valle Arias P.E.E.
Pablo Espinosa Bren P.S.
Mª Ángeles González Fernández P.B.
Rosa Mª Fernández García PBIOL
Patricia Otero Otero P.E.T.R.A
Mª Milagros Redondo Díaz MCC