Equipo Decanal

Decano: Manuel PERALBO UZQUIANO
Extensión: 4798


Secretaria do Decano: Cathaysa Rivas Quelle
Extensión: 4640
secretaria.decanato.educacion@udc.gal

   


 
LUNS
MARTES
MERCORES
XOVES
VENRES

Secretaria Académica
Montserrat DURÁN BOUZA
Extensión 4606
secretaria.educacion@udc.gal
 
  De 11 a 13
 
 De 12:30 a 14:30 
 

Vicedecano de Docencia e Innovación Tecnolóxica
Juan Carlos BRENLLA BLANCO
Extensión 4654
 
 
 De 11 a 13
  De 11 a 13 
 

Vicedecana de Relacións Internacionais, Cultura e Biblioteca
Alba Patricia DIGON REGUEIRO
Extensión 4604
vicedecanato.mobilidade.educacion@udc.gal
 
De 10 a 14
 
 
 

Vicedecano Planificación, Sustentabilidade e Normalización Lingüística
Roberto SUÁREZ BRANDARIZ
Extensión 4656
De 12 a 14
 
 
De 12 a 14
 

Vicedecana de Calidade
Nuria REBOLLO QUINTELA
Extensión 4785
 
De 12 a 14 
 
De 12 a 14
 

Vicedecana de Practicum
Tania Fátima GÓMEZ SÁNCHEZ
Extensión 4605
 
 
 De 10 a 12
 De 10 a 11
De 10 a 11 

Vicedecano de TFG, Estudantes e PAT
Juan Carlos RIVADULLA LÓPEZ
Extensión 4795
    De 10 a 12 
 De 10 a 12