Exames

Curso 2017-18

         
    1º Cuadrimestre 2º Cuadrimestre Xullo

         
Grao en Educación Infantil   Grupos A-B  Grupos A-B  Grupos A-B 

Grao en Educación Primaria   Grupos A-B  Grupos A-B  Grupos A-B 

Grao en Educación Social  

Grao en Logopedia  
         

 

 

Curso 2016-17

         
    1º Cuadrimestre 2º Cuadrimestre Xullo

         
Grao en Educación Infantil   Grupos A-B  Grupos A-B  Grupos A-B 

Grao en Educación Primaria   Grupos A-B  Grupos A-B  Grupos A-B 

Grao en Educación Social  

Grao en Logopedia  
         

 

    Decembro 2016 Xaneiro 2017 Xuño 2017 Setembro 2017

 
Psicopedagoxía