Green Campus na Facultade de Ciencias da Educación

 O programa Green Campus na UDC

A Universidade da Coruña (UDC) asinou en febreiro de 2014 un convenio de colaboración coa Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC), como membro de Fundation for Environmental Education (FEE) para a implantación dos procedementos de xestión ecolóxica baixo a bandeira verde GreenCampus. A FEE agrupa como membros a ONG de 65 países, e desde a súa fundación en 1982 desenvolve programas internacionais como Bandeira Azul (Blue Flag) ou as Ecoescuelas (Eco-schools). En Europa máis de 40 universidades participan desde 2007 no programa.

A creación dun Comité Ambiental, a realización de eco-auditorías, a elaboración dun Plan de Acción e dunha declaración do compromiso ambiental, xunto co asesoramento, información, comunicación e avaliación continua, son os elementos chave da metodoloxía do GreenCampus. Os obxectivos para alcanzar viran ao redor de dez áreas de actuación: 1) optimización do consumo de auga e enerxía, 2) redución da xeración de residuos e recollida separada, 3) atención preferente aos RAEE (residuos de aparellos eléctricos e electrónicos), 4) contaminación atmosférica, acústica e lumínica, 5) mobilidade sustentable, 6) alimentación saudable, 7) biodiversidade, 8) compra verde, comercio xusto e consumo responsable, 9) participación, sensibilización e voluntariado ambiental, e 10) ambientalización curricular da docencia e da investigación.

 

ACTA CONSTITUCIÓN COMITÉ

MEMBROS COMITÉ

PROPOSTA DE COLABORACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

 

 

MEMORIAS GREEN CAMPUS

  
DECLARACION AMBIENTAL DE LA FACULTAD 

RESULTADO AUDITORÍA AGUA FCCEE

ACTAS DEL COMITÉ AMBIENTAL


EVIDENCIAS GREEN CAMPUS

 

 

MARZO AMBIENTAL 2021 

 

NOVAS

 

 

GALERIA GREEN CAMPUS

 

Caracterización de residuos

O 20 de novembro de 2019 realizouse unha caracterización de residuos na Facultade de Ciencias da Educación con motivo da Semana Europea de Prevención dos Residuos para estudar a composición das distintas fraccións in situ e analizar a calidade da separación en orixe, rexistrando o estado respecto a cursos anteriores.

Nas últimas dúas fotografías, hai unha balanza con botellas de auga: mostra o peso sen auga e arrugadas (ben feito) e con auga (mal feito). Isto é importante para a xestión de residuos:

  1. - Económicamente, págase máis por tonelada recollida.
  2. - Sustentablemente, consumindo combustibeis fósiles ao transportar auga nun camión do lixo.

Nos próximos días, haberá unha exposión de residuos, que recolle mostras reais obtidas na caracterización de residuos, mostrando evidencias da mala/boa separación en orixe. Acompáñase de paneis informativos do modelo de separación da UDC e Concello de A Coruña. Pásate a ver a exposición pola Facultade e avalía se estás realizando correctamente a separación de residuos!

Tamén haberá xornadas informativas nas aulas, dirixida especialmente a alumnado de 1º curso, para a sensibilización e resolución de dúbidas sobre a recollida separada de residuos, a cargo do persoal da OMA.

 

 

Iniciativa da Facultade de Ciencias da Educación ante a Emerxencia Climática

Concentración do persoal da Facultade de Ciencias da Educación apoiando a Semana do Clima.

 

 

Educando para a Sustentabilidade

Dentro das actividades levadas a cabo na Facultade do curso "Educando para a Sustentabilidade", fíxose unha auditoría do consumo de auga, e unha vez analizados os datos, reguláronse as chaves de paso para reducir o caudal de auga, e finalmente deuse información para a mellora do consumo, e tamén como facer nos hogares para aforrar auga.

 

Charla TICs
 

Celebrada o 5 de Febreiro, sobre o uso sostible das TIC e ferramentas para a xeoreferencia participativa.

Foi impartida polo profesor Alberto Varela, da Escola de Camiños.

Pertenece á serie de obradoiros "Educando para a sustentabilidade" 2019, que se están facendo na nosa Facultade, no que colabora Green Campus.

 

 

O.M.A


Esta semana tivemos montada na planta -1 da nosa facultade unha exposición sobre a actividade de caracterización de residuos que realizamos os/as bolseiros/as da O.M.A coa colaboración de Green Campus.

Para máis info sobre o modelo de Xestión de residuos da Coruña e consorcio das Mariñas, o modelo Nostián (Moito ollo! Que é diferente ó modelo sogama, presente no resto de comarcas) visitade o seguinte enlace e no Facebook de Green Campus da nosa facultade:

https://noseusitio.coruna.gal

 

Impacto ambiental na UDC


O alumnado de 3ºB do Grao de Educación Primaria durante as sesións sobre impacto ambiental na UDC organizadas polo Área de Didáctica das Ciencias Experimentais.

 

Obradoiro de Auditoría da auga na casa e no centro.

O principal obxectivo desta actividade foi o co?ecer e cuantificar o consumo de auga e os seus impactos asociados. Tanto nos nosos fogares como nos centros da UDC existe unha ampla marxe á mellora: da man da Oficina de Medio Ambiente co?ecimos unha serie de boas prácticas e tamén as medidas para o aforro de auga que se están a tomar na UDC, por exemplo o axuste do caudal, a instalación de aireadores ecoeficientes, ou a muda de billas e cisternas de dobre carga. No obradoiro fixemos a práctica de algunhas destas medidas, tamén aplicamos a ferramenta web de mapeo participativo do consumo de auga na cidade, e propúxosenos levar a cabo a auditoría da auga dirixida á minimización nos nosos fogares.

 

 

 

 

 

 

 

Actividade sobre residuos na Facultade

 

 

 

Bandeira