Horarios

   
Grao en Educación Infantil 

Grao en Educación Primaria 

Grao en Educación Social

Grao en Logopedia 

   
Mestrado Interuniversitario en Estudos Avanzados sobre a Comunicación, a Linguaxe a as súas Patoloxías Horarios

Mestrado Universitario en Psicoloxia Aplicada  Horarios

Mestrado Universitario en Profesorado de E.S.O. e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas 

Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas

Mestrado Universitario en Didácticas Específicas 1º Cuat.        2º Cuat.