Memorias de títulos de Grao e Mestrado

 

Graos

Grao en Educación Social  
Grao en Logopedia  
Grao en Educación Primaria  
Grao en Educación Infantil  
 
Mestrados:

Mestrado Interuniversitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Eduación Infantil e Primaria
Mestrado Interuniversitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías (novo)
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas 
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada 
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía 
 
Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares (en extinción)
Mestrado Interuniversitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías (en extinción)
Mestrado Universitario en Didácticas Específicas (extinto)
Mestrado Universitario en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa (extinto)