Novas

10/09/2020
10/09/2020 COMISIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL

Seguindo as instruccións do Sr. Decano, convócase a unha Reunión Ordinaria da Comisión de Extensión Cultural

Data e lugar da reunión:

Xoves 10 de Setembro de 2020 pola plataforma TEAMS

Hora da reunión: 12:30 h

Persoas convocadas

Juan José Bueno Aguilar

Mª Dolores Cotelo Guerra

Paula Mendiri Ruíz de Alda

Inmaculada Doval Porto

Orde do día:

Punto primeiro: Leitura e aprobación, se é o caso, das actas anteriores

Punto segundo: Reparto do orzamento de Extensión Cultural correspondente a este cuadrimestre.

Rolda de intervencións

A Coruña, a 08 de setembro de 2020

O vicedecano de Asuntos Económicos, Infraestruturas e Cultura