Novas

10/09/2020
11/09/2020 COMISIÓN ACADÉMICA

Seguindo  as  instrucións  do  Sr.  Decano,  convócase  a  unha  reunión  ordinaria  da Comisión Académica

Data e lugar da reunión:

Venres 11 de setembro de 2020 na sala de Xuntas da facultade

Hora da reunión: 12.00h

Persoas convocadas

Cristina Naya Riveiro

Pilar Vieiro Iglesias

Rocío Chao Fernández

Lara Varela Garrote

Alicia Arias Rodríguez 

Nuria Rebollo Quintela

Alba López Neira

Diana Montserrat Cabrera

Eva María Mouriño Andrade

Victor Blanco Tarela

Esther Miramontes Villar

Juan Carlos Brenlla Blanco (Sen dereito a voto)

Orde do día:

 

1.    Lectura e aprobación, se proceder, das actas das sesións anteriores.

2.    Valoración das Solicitude de recoñecemento de créditos no grao.

3.    Valoración das Solicitude de matrícula a tempo parcial.

4.    Composición de tribunal avaliador para a Homologación de títulos estranxeiros.

5.    Valoración das Solicitude de matrícula de continuación de estudos

6.    Resolución da reclamación presentada a materia Avaliación de alteracións de base condutual do Grao en Logopedia

7.    Asuntos de trámite.

8.    Rogos e preguntas.

Achegamos as actas das sesións anteriores e a documentación dos puntos.

Agardando a vosa asistencia, recibide un cordial saúdo.A Coruña, a 9 de setembro de 2020