Novas

18/11/2020
18/11/20 CONVOCATORIA COMISIÓN PERMANENTE
Comisión Permanente
Facultade Ciencias da Educación
 

Seguindo as instrucións do Sr. Decano convócase a través de Teams unha reunión extraordinaria da Permanente o mércores 18 de novembro ás 11:00h. coa seguinte

ORDE DO DÍA:

  • Proposta e aprobación, se proceder, de modificación horaria no itinerario de Tecnoloxía do Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

Documentos:


A Coruña a 16 de novembro de 2020
Asdo. Montserrat Durán Bouza
A Secretaria Académica