Novas

03/12/2020
03-12-2020 COMISIÓN TITULACIÓN GRAO PIMARIA

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase a unha reunión extraordinaria da Comisión de Titulación do Grao en Educación Primaria a través de Teams, o xoves 3 de decembro de 2020 ás 11.00 horas 

  

ORDE DO DÍA 

  1. Aprobación, se proceder, da publicación no Repositorio da Universidade da Coruña (RUC) dos TFG do curso 2019/2020 


A Coruña, a 1 de decembro de 2020 

O Vicedecano de TFG, Estudantes e PAT 

Juan Rivadulla López