Novas

18/12/2020
18/12/2020: XUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTADE

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase Reunión Extraordinaria da Xunta de Facultade de Ciencias da Educación, que terá lugar a través de Teams o vindeiro venres 18 de decembro de 2020, ás 12.00 h., coa seguinte orde do día: 

ORDE DO DÍA

  1. Aprobación, se proceder, das solicitudes de avaliación da actividade docente (quinquenios). 

A Coruña, 15 de decembro de 2020

A secretaria académica

Montserrat Durán Bouza

Recomendamos que ao inicio da sesión manteñan pechados o micro e a cámara, e que a palabra se pida a través do Chat.