Novas

12/01/2021
Axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia
Hoxe publicouse no DOG unha convocatoria de axudas que podería ser de interese para o noso alumnado: 
ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2020/21 ou por unha situación derivada da COVID-19, teña dificultades económicas para continuar estudos (código de procedemento ED433A)