Novas

04/02/2021
04/02/2021: Reunión Extraordinaria da Xunta de Facultade

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase Reunión Extraordinaria da Xunta de Facultade de Ciencias da Educación, que terá lugar a través de Teams o vindeiro xoves 4 de febreiro de 2021, ás 11.00 h., coa seguinte orde do día: 

 

 

ORDE DO DÍA

 

  1. Aprobación, se proceder, das declaracións de intencións para propor a creación dos títulos de Mestrado Universitario en Estudos Avanzados na Linguaxe a Comunicación e as súas Patoloxías polas Universidades da Coruña, Salamanca e Zaragoza (anterior en extinción); e do Mestrado Universitario en Facilitación de Procesos Participativos desde a Acción Socioeducativa
 
Recomendamos que ao inicio da sesión manteñan pechados o micro e a cámara, e que a palabra se pida a través do Chat.

 
 

A Coruña, 2 de febreiro de 2021

 

A secretaria académica

 

Montserrat Durán Bouza