Novas

19/02/2021
19/02/2021: CONVOCATORIA COMISIÓNS DE TITULACIÓN GRAO INFANTIL, PRIMARIA E EDUCACIÓN SOCIAL

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE TITULACIÓN DE GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase a unha reunión extraordinaria da Comisión de Titulación do Grao en Educación Infantil a a través de Teams o vindeiro Venres 19 de febreiro de 2021 ás 12.00  coa seguinte orde do día: 

ORDE DO DÍA 

1. Valoración e concesión, se proceder, das Matrículas de Honra na materia Practicum II. 

A Coruña, a 17 de febreiro de 2021 

A Secretaria Académica 

Montserrat Durán Bouza  

*O calendario do Practicum establece que as calificacións do Practicum II deberán entregarse ao Vicedecanato  de Practicum o 8 de Febreiro 

*O Documento marco do Practicum recolle que “De acordo co art. 21 do texto consolidado das Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudantes de grao e mestrado, aprobadas no Consello de Goberno do 19 de decembro de 2013, «a mención de “Matrícula de Honra” poderá ser concedida a alumnos que obtivesen unha cualificación igual ou superior a 9.0». 

Para obter matrícula de honra será preciso contar coa proposta e un informe que apoie a dita proposta do/a titor/a académico/a, de acordo coas datas establecidas no calendario oficial do Prácticum. 

Posteriormente, a Comisión de Titulación de Educación Infantil decidirá a asignación das matrículas de honra, tendo en conta o informe presentado polos/as titores/as da Facultade e os portafolios dos/as alumnos/as. 

 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE TITULACIÓN DE GRAO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase a unha reunión extraordinaria da Comisión de Titulación do Grao en Educación Primaria a través de Teams o vindeiro Venres 19 de febreiro de 2021 ás 12.30  coa seguinte orde do día: 

ORDE DO DÍA 

1. Valoración e concesión, se proceder, das Matrículas de Honra na materia Practicum II. 

A Coruña, a 17 de febreiro de 2021 

A Secretaria Académica 

Montserrat Durán Bouza  

*O calendario do Practicum establece que as calificacións do Practicum II deberán entregarse ao Vicedecanato  de Practicum o 8 de Febreiro 

*O Documento marco do Practicum recolle que “De acordo co art. 21 do texto consolidado das Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudantes de grao e mestrado, aprobadas no Consello de Goberno do 19 de decembro de 2013, «a mención de “Matrícula de Honra” poderá ser concedida a alumnos que obtivesen unha cualificación igual ou superior a 9.0». 

Para obter matrícula de honra será preciso contar coa proposta e un informe que apoie a dita proposta do/a titor/a académico/a, de acordo coas datas establecidas no calendario oficial do Prácticum. 

Posteriormente, a Comisión de Titulación de Educación Primaria decidirá a asignación das matrículas de honra, tendo en conta o informe presentado polos/as titores/as da Facultade e os portafolios dos/as alumnos/as. 

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE TITULACIÓN DE GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase a unha reunión extraordinaria da Comisión de Titulación do Grao en Educación Social a a través de Teams o vindeiro Venres 19 de febreiro de 2021 ás 13.00  coa seguinte orde do día: 

ORDE DO DÍA 

1. Valoración e concesión, se proceder, das Matrículas de Honra na materia Practicum II. 

A Coruña, a 17 de febreiro de 2021 

A Secretaria Académica 

Montserrat Durán Bouza  

*O calendario do Practicum establece que as calificacións do Practicum II deberán entregarse ao Vicedecanato  de Practicum o 8 de Febreiro 

*O Documento marco do Practicum recolle que “De acordo co art. 21 do texto consolidado das Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudantes de grao e mestrado, aprobadas no Consello de Goberno do 19 de decembro de 2013, «a mención de “Matrícula de Honra” poderá ser concedida a alumnos que obtivesen unha cualificación igual ou superior a 9.0». 

Para obter matrícula de honra será preciso contar coa proposta e un informe que apoie a dita proposta do/a titor/a académico/a, de acordo coas datas establecidas no calendario oficial do Prácticum. 

Posteriormente, a Comisión de Titulación de Educación Social decidirá a asignación das matrículas de honra, tendo en conta o informe presentado polos/as titores/as da Facultade e os portafolios dos/as alumnos/as.