Novas

10/03/2021
10/03/2021 - CONVOCATORIA COMISIÓN ASUNTOS ECONÓMICOS

Seguindo as instruccións do Sr. Decano, convócase a unha reunión da Comisión de Asuntos Económicos e Infraestruturas 

Data e lugar da reunión:

Mércores 10 de marzo de 2021 na sala de Xuntas do Decanato

Hora da reunión: 11.00 h

Persoas convocadas

Alicia Arias Rodríguez

Raúl Fraguela Vale

Begoña Lasa Álvarez

Andrés Suárez Bueno

Diego Ferral Ramírez

Sandra Pereira Veiga

Orde do día:

  1. Leitura e Aprobación, se é o caso, da acta da sesión anterior
  2. Memoria do Exercicio Económico 2020
  3. Proposta de distribución do Orzamento 2021
  4. Rolda de intervencións

A Coruña, a 8 de marzo de 2021

O vicedecano de Planificación, Sustentabilidade e Normalización Lingüistica

Roberto SUÁREZ BRANDARIZ