Novas

17/03/2021
17/03/2021 REUNIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase a unha reunión extraordinaria da Comisión Académica

Data e lugar da reunión: Mércores 17 de marzo de 2021 na sala de xuntas do decanato
Hora da reunión: 12:30 h.

Persoas convocadas

 • Alba López Neira
 • Andrés Barberán Grimaldi
 • Eva María Mouriño Andrade
 • Lara Varela Garrote
 • Mª Alicia Arias Rodríguez
 • Mª Cristina Naya Riveiro
 • Mª Esther Miramontes Villar (secretaria da comisión)
 • Nuria Rebollo Quintela
 • Pilar Vieiro Iglesias
 • Rocío Chao Fernández
 • Victor Blanco Tarela
 • Juan Carlos Brenlla Blanco (Sen dereito a voto)


Orde do día:

 1. Resolución da reclamación presentada polos estudantes

Agardando a vosa asistencia, recibide un cordial saúdo.
A Coruña, a 16 de marzo de 2021