Novas

21/05/2021
Reunión Extraordinaria da Xunta de Facultade

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase Reunión Extraordinaria da Xunta de Facultade de Ciencias da Educación, que terá lugar a través de Teams o vindeiro venres 21 de maio de 2021, ás 12.00 h., coa seguinte orde do día: 

 

ORDE DO DÍA 

 1.- Aprobación, se proceder, do PDA do curso 2021-2022 das titulacións do Centro. 

Accédese a documentación a tratar no punto da orde do día PREMENDO AQUÍ 

Recomendamos que ao inicio da sesión manteñan pechados o micro e a cámara, e que a palabra se pida a través do Chat. 

A Coruña, 20 de maio de 2021 

A secretaria académica 

Montserrat Durán Bouza