Novas

15/06/2021
15/06/21 REUNIÓN EXTRAORDINARIA XUNTA FACULTADE

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase Reunión Extraordinaria da Xunta de Facultade de Ciencias da Educación, que terá lugar a través de Teams o vindeiro martes 15 de xuño de 2021, ás 12.30 h., coa seguinte orde do día: 

                                                                                 ORDE DO DÍA 

  1. Aprobación, se proceder, das propostas definitivas da Memoria de Verificación, da Memoria Xustificativa dos requisitos e da Memoria Económica do título de Mestrado Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías pola Universidad da Coruña, Salamanca e Zaragoza 


Accédese a documentación a tratar no punto da orde do día PREMENDO AQUÍ 

Recomendamos que ao inicio da sesión manteñan pechados o micro e a cámara, e que a palabra se pida a través do Chat. 

A Coruña, 14 de xuño de 2021 

A secretaria académica 

Montserrat Durán Bouza