Novas

08/07/2021
08/07/21 REUNION EXTRAORDINARIA XUNTA FACULTADE

Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase Reunión Extraordinaria da Xunta de Facultade de Ciencias da Educación, que terá lugar a través de Teams o vindeiro xoves 8 de xullo de 2021, ás 12.00 h. coa seguinte orde do día:  

ORDE DO DÍA 

Aprobación, se proceder, dos horarios de clases e exames das titulacións do Centro para o curso 2021/2022*. 

 

Accédese a documentación a tratar na orde do día PREMENDO AQUÍ  

*Lembramos a conveniencia de revisar os horarios por se houbera algún erro que deba ser corrixido antes da súa aprobación na Xunta de Facultade. 

Recomendamos que ao inicio da sesión manteñan pechados o micro e a cámara, e que a palabra se pida a través do Chat. 

A Coruña, 7 de xullo de 2021 

A secretaria  

Montserrat Durán Bouza