Novas

15/07/2021
15/07/21 REUNIÓN EXTRAORDINARIA XUNTA DE FACULTADE
Seguindo as instrucións do Sr. Decano, convócase Reunión Extraordinaria da Xunta de Facultade de Ciencias da Educación, que terá lugar a través de Teams o vindeiro xoves 15 de xullo de 2021, ás 10.30 h. coa seguinte orde do día:  
ORDE DO DÍA 
Debate e aprobación, se proceder, do modelo docente para o curso 2021/22 por mor da COVID-19. 
Accédese a documentación a tratar na orde do día PREMENDO AQUÍ 

Recomendamos que ao inicio da sesión manteñan pechados o micro e a cámara, e que a palabra se pida a través do Chat. 

A Coruña, 14 de xullo de 2021 

A secretaria  

Montserrat Durán Bouza